Namiesto maloobchodu aplikácie: Generácia, ktorá mení zaužívané nákupné zvyklosti 

Diskusia 5  
Namiesto maloobchodu aplikácie: Generácia, ktorá mení zaužívané nákupné zvyklosti 
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


13. 6. 2021 - Tradičné maloobchodné spoločnosti a spoločnosti zaoberajúce sa „rýchlou módou“ roky zanedbávali udržateľnejšiu výrobu. Dnes už nakupujúci, na čele s ekologicky uvedomelou generáciou Z, berú veci do svojich rúk, čo bude mať dopad na doterajšiu príťažlivosť predajných reťazcov. 

Správa, že Depop, obľúbená aplikácia generácie Z na predaj a nákup použitého oblečenia, bola predaná spoločnosti Etsy za 1,6 miliardy dolárov, je varovným signálom pre maloobchodníkov s módou. Módny priemysel len pomaly začleňoval postupy trvalej udržateľnosti do výroby a maloobchodu, čo vytváralo priestor pre nové revolučné modely prerozdeľovania, aby sa viac naplnili preferencie spotrebiteľov.

V roku 2020 sa noví používatelia Depopu zvýšili o 163% oproti predchádzajúcemu roku, pričom došlo k 200% nárastu prenosu a 300% nárastu predaja. Jeho nesmierna popularita je odrazom úspechu trhov s udržateľným prerozdeľovaním, najmä u mladších používateľov.

Nárast využívania „peer-to-peer“ pre sociálne nakupovanie v podobe Depopu a ďalších platforiem a aplikácií na redistribúciu módneho oblečenia medzi spotrebiteľmi, ako sú Vinted a Vestiaire Collective, dobre ilustrujú záujem o obehovú ekonomiku, teda čo najlepšie využitie zdrojov, ktoré sú už v obehu. Je to zvlášť príťažlivé pre mladých spotrebiteľov, ktorí sa viac obávajú o udržateľnosť, zmenu podnebia a budúcnosť našej planéty. Je to generácia, ktorá rýchlo prijala aj ďalšie možnosti udržateľného života, napríklad prechod na vegánsku stravu. Na rozdiel od módneho priemyslu, dokázali dodávatelia potravín od obchodov s potravinami až po rýchle občerstvenie, zareagovať na tento dopyt zvýšenou dostupnosťou čisto rastlinných potravinárskych výrobkov.

Namiesto maloobchodu aplikácie: Generácia, ktorá mení zaužívané nákupné zvyklosti 

Účasť v obehovom hospodárstve je ilustráciou toho, ako spotrebitelia preberajú zodpovednosť za správanie sa po konzumácii. Ako aktívne vytvárajú príležitosti pre ostatných spotrebiteľov, aby prijali udržateľnejšie módne postupy s ďalšou pridanou hodnotou. Jednou z výhod produktu Depop je prístupnosť aplikácie. Generácia Z je skupina, ktorá vyrastala na digitálnych technológiách. Aplikácie sú pre ňu známym priestorom na socializáciu, zdieľanie a prístup k informáciám či spotrebe. Navyše, uzatvárania počas pandémie, bez možnosti navštíviť kamennú predajňu, vynútili väčšinu spotreby v on-line prostredí. Keď si už spotrebitelia zvykli na to, že si módu objednávajú, nie je v nakupovaní cez Depop žiadna nevýhoda.

Keď si spotrebitelia chcú kúpiť udržateľnejšie oblečenie, stále existuje množstvo odradzujúcich prekážok, ako sú vyššie ceny, nedostatok módnej atraktivity, nedostatok informácií a nepochopenie terminológie udržateľnej módy. Treba povedať, že spotrebitelia nie sú pripravení obetovať svoju identitu v mene udržateľnosti, najmä preto, že veľa nakupujúcich nechápe, v čom je módny priemysel neudržateľný. Nadmerná spotreba je často reakciou na experiment s formovaním identity. Appka Depop pre globálnu komunitu časť týchto prekážok obchádza vytvorením trhu, na ktorom sú zástupcovia generácie Z predajcami aj kupujúcimi, takže móda predávaná v aplikácii je pre nich zvlášť príťažlivá. Toto je príklad spoločnej spotreby, systému, ktorý obsahuje množstvo alternatívnych postupov, ktoré umožňujú dlhšie využívanie množstva komodít väčšou skupinou ľudí. Nemusia to byť len on-line trhy s redistribúciou a platformy na výmenu použitého oblečenia, ale aj prenájom či požičiavanie odevov zo systému módnej knižnice.

Namiesto maloobchodu aplikácie: Generácia, ktorá mení zaužívané nákupné zvyklosti 

Ako sa ukázalo, módny priemysel v trende udržateľnosti výrazne zaostáva. Nízke náklady na rýchlu módu povzbudzujú k bezduchému konzumu a kupujúci v rôznych kampaniach už nahlas hovoria o tom, že by to chceli zmeniť. Čo teda môžu zavedené značky urobiť, aby tieto obavy vyriešili? Aj keď niektoré značky zahŕňajú udržateľný sortiment vyrobený z organických alebo recyklovaných materiálov, často ide len o základný tovar ako sú tričká a legíny na rozdiel od „skutočnej módy“. Tieto línie sú výrazne zatienené produkciou rýchlej módy. Mnoho maloobchodníkov sa zameriava na udržateľnosť tým, že povzbudzuje spotrebiteľov, aby sa zbavili nežiaducich odevov darovaním, ale už menej hovorí o udržateľnosti výroby a maloobchodu, čo by mal byť cieľ.

Niektorí maloobchodníci nabádajú spotrebiteľov, aby vrátili nežiaduce oblečenie do obchodu a výmenou dostanú poukážku na nákup nového. Problém zmeny podnebia a obmedzených zdrojov ale nemožno vyriešiť väčšou spotrebou. Trh s použitým textilom nie je dostatočne silný na to, aby maloobchodníci predávali darované oblečenie a tak veľká časť končí v rozvojových krajinách. 

Je to na škodu veci, že módny priemysel je natoľko mimo kontaktu so spotrebiteľskými trendmi. Pandémia zmenila sociálne systémy a spotrebiteľské postupy a upevnila sentiment mladších spotrebiteľov k vedomej konzumácii. Táto novo otvorená kapitola predstavuje príležitosť, aby módne značky prehodnotili svoje obchodné modely. A čo sa týka kúpy Depop spoločnosťou Etsy, je zrejmé, že udržateľnejšia móda sa dá využiť na komerčné účely. Keďže popularita alternatívnych digitálnych platforiem pre módu rastie, módny priemysel sa musí zmeniť. A musí to urobiť rýchlo, ak si chce zachovať svoj podstatný význam.