Mladosť rovná sa úspech: Kedy je ideálne začať s podnikaním?

Diskusia 3  
Mladosť rovná sa úspech: Kedy je ideálne začať s podnikaním?
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


3. 5. 2021 - Bill Gates mal 21 rokov, keď spolu s Paulom Allenom zaregistrovali spoločnosť Microsoft. Steve Jobs mal 22 rokov, keď spolu so Stevom Wozniakom založili spoločnosť Apple. Mark Zuckerberg začal s Facebookom počas svojich štúdií na Harvardovej univerzite.

Životopisy týchto technologických miliardárov, ktorí dosiahli veľké úspechy vo veku okolo dvadsať rokov, pomohli utvrdiť dojem, že podnikanie je hrou pre mladých ľudí. To ale nie je pravda. Takéto príbehy sú skôr výnimkou ako normou. Začať s podnikaním v mladom veku môže mať niekoľko jasných výhod. Napríklad máte oveľa viac času na to, aby ste zlyhali pri viacerých pokusoch, tak ako väčšina podnikateľov, kým nakoniec uspejete. Mladší, ako skupina, sú zdravší a majú tendenciu mať menej rodinných povinností. Môžu mať menšiu averziu k riziku, často preto, lebo majú menej čo stratiť. Môžu tiež profitovať z pozitívneho vnímania druhých ako „mladých ľudí“. Okrem toho, ako povedal zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg, „Mladí ľudia sú inteligentnejší.“

Mladí startupisti po nespočetných prebdených nociach prídu s novou prevratnou aplikáciou alebo spotrebným produktom, ktorý zaútočí na trh, vytvorí obrovské osobné bohatstvo a pripomenie ostatným zo staršej generácie, že mladí hladní ľudia im môžu zjesť ich obed. Tento zaužívaný stereotyp má následky. Napríklad v Silicon Valley vykazujú investori rizikového kapitálu zjavnú tendenciu investovať do firiem  mladších zakladateľov. Vnímaná súvislosť medzi mladosťou a úspechom je natoľko rozšírená, že niektorí ľudia z technologického segmentu údajne neotáľajú navštíviť plastického chirurga, aby vyzerali mladšie.

Mladosť rovná sa úspech: Kedy je ideálne začať s podnikaním?

Výskumy však naznačujú, že vyšší vek je spojený s vyššou úrovňou podnikateľského úspechu.

Trojica vedcov, Alex Maritz (La Trobe University), Bronwyn Eager (University of Tasmania) a Saskia De Klerk (University of Sunshine Coast) vo svojej práci naznačuje, že podnikanie v dospelom veku, teda po dosiahnutí 50 rokov, rastie rýchlejšie ako v ktorejkoľvek inej vekovej skupine v Austrálii. Všetci podnikatelia v zrelom veku založili asi 380 000 firiem s obratom okolo 12 miliárd dolárov ročne. Podnikatelia v dospelom veku prevádzkujú zhruba tretinu všetkých firiem, ktoré majú menej ako tri roky. Dokonca aj niektorí z najslávnejších mladých zakladateľov majú tendenciu dosiahnuť vrchol v podnikaní v strednom veku. Napríklad Steve Jobs a Apple prišli so svojou priekopníckou inováciu v oblasti iPhonov v čase, keď mal Jobs 52 rokov.

Výskum zahŕňal prieskum medzi viac ako 1000 dospelými podnikateľmi a korelovanie výsledkov s inými štúdiami o podnikateľoch. Zistenia naznačujú, že podnikatelia v zrelom veku majú tri kľúčové výhody: ľudský kapitál, sociálny kapitál a finančný kapitál.

Starší podnikatelia nahromadili obchodné a životné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, sociálne prepojenia a zdroje, ktoré ich lepšie pripravujú na dosiahnutie úspechu. Majú sklon k lepším sociálnym zručnostiam a sú schopní lepšie regulovať svoje emócie ako tí mladší.

Majú menšiu toleranciu voči riziku ako mladší podnikatelia, čo je však vyvážené inými faktormi, ako je dôvera v ich schopnosti a skúsenosti. Ich strach z neúspechu je tak menší ako u ich mladších kolegov.

Výsledky výskumu len potvrdzujú závery z predchádzajúcich štúdií, v ktorých sa nenachádzajú žiadne dôkazy o tom, že by mladí podnikatelia uspeli s väčšou pravdepodobnosťou ako tí v strednom veku. Napríklad Pierre Azoulay, profesor MIT Sloan School of Management a jeho kolegovia analyzovali údaje o 2,7 miliónoch zakladateľov amerických spoločností v rokoch 2007 až 2014, ktoré zamestnávali najmenej jednu osobu. Priemerný vek pri založení firmy bol 41 rokov. V prípade spoločností s najvyšším rastom, z TOP 0,1 percenta, bol priemerný vek 45 rokov. Autori uzatvárajú že „všetky dôkazy poukazujú na to, že zakladatelia sú obzvlášť úspešní pri štarte podnikania v strednom veku alebo neskôr, zatiaľ čo mladí zakladatelia sa javia ako znevýhodnení“.

Mladosť rovná sa úspech: Kedy je ideálne začať s podnikaním?

Zistili, že priemer vytvárania úspešných firiem s vekom dramaticky stúpal. U 50-ročného zakladateľa bola 1,8-krát vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia úspešného podnikania ako u 30-ročného zakladateľa. Najnižšiu pravdepodobnosť úspechu mali tí, ktorí mali okolo 20 rokov.

V širšom meradle dôraz na mladých podnikateľov pravdepodobne skreslil inovácie a ich financovanie smerom k problémom, ktorým mladší segment najlepšie rozumie. Aktualizácia pohľadov na životný cyklus podnikateľa, a jeho maximálny výkon, môže posunúť inovácie do oblastí, ktoré starší jedinci poznajú lepšie.

Podnikanie môže byť preto životaschopnou alternatívou k nezamestnanosti v zrelom veku. To je dôležitý odkaz pre vlády, ktoré chcú, aby ľudia pracovali (a platili dane) čoraz dlhšie, aj keď vyhliadky na získanie zamestnania už od 45. roku života uchádzača, výrazne klesajú. Namiesto vkladania peňazí do programov „príprav na zamestnanie“ alebo dotácií zamestnávateľom na prijímanie starších pracovníkov, by sa malo investovať viac do programov na podporu demografických skupín s najlepšou šancou na úspešný štart vlastného podnikania.

Existujú však presvedčivé dôkazy o tom, že začínajúci podnikatelia v zrelom veku potrebujú špecializovanú vládnu podporu a stimuly na začatie podnikania aj na ďalší rozvoj.