Priemerná slovenská domácnosť minie na bývanie 330 eur mesačne

Diskusia 8  Zdroj:

22. 4. 2021 - Priemernej slovenskej domácnosti ukroja náklady na bývanie z mesačného rodinného rozpočtu zhruba 330 eur.

Priemernej slovenskej domácnosti ukroja náklady na bývanie z mesačného rodinného rozpočtu zhruba 330 eur. Táto suma pritom ešte neobsahuje splátku hypotéky. Najväčší podiel dávajú na bývanie z celkového disponibilného príjmu ľudia v produktívnom veku, a to takmer 40 % z celkových životných nákladov. Veľkú záťaž v rámci výdavkov na bývanie pociťujú hlavne slobodní rodičia s maloletým dieťaťom alebo deťmi. Podľa Eurostatu má tretina týchto domácností problémy s platením nájmu či hypotéky. Vyplýva to z analýzy ekonomickej analytičky Lenky Buchlákovej zo spoločnosti FinGO.sk.

Analytička dodala, že za posledné desaťročie sa čisté mesačné príjmy domácností zvýšili o tretinu, o takmer rovnaké zvýšenie však ide aj pri výdavkov, a to najmä na bývanie. "Problém majú najmä ľudia, ktorých mesačné príjmy sú pod hranicou chudoby, teda do 406 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s dvomi dospelými a dvomi deťmi do 14 rokov je stanovená hranica 853 eur mesačne," podotkla Buchláková s tým, že títo ľudia majú často nedoplatky spojené s hypotékou či nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek.

Samostatnou kategóriou sú podľa analytičky ľudia nad 65 rokov, ktorým sa za posledné desaťročie najvýraznejšie zvýšili práve výdavky na bývanie. "Spolu s potravinami na ne dávajú až dve tretiny celkových príjmov domácnosti. Ročné spotrebné výdavky domácnosti slovenských dôchodcov sú na úrovni 3833 eur," vyčíslila analytička. Dôchodcovia ročne minú na bývanie 1053 eur, čo je najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva.

Osamelý rodič s dieťaťom/deťmi minie mesačne na bývanie 33 % z celkových výdavkov, pričom ak je pod hranicou chudoby, jeho celkové náklady mu uberú z rozpočtu až takmer 45 %. Podľa Eurostatu sa výdavky na bývanie v tomto prípade šplhajú v priemere takmer na 380 eur mesačne.