Efektívna vláda? Berme si príklad z Japonska

Diskusia 7  
Efektívna vláda? Berme si príklad z Japonska
Zdroj: natixis
Foto: getty images


23. 2. 2021 - Hlavný ekonóm francúzskej banky Natixis sa v jednej zo svojich posledných analýz zameral na nákladovú efektívnosť vlád vybraných krajín.

Analytik porovnal dosiahnuté výsledky vlád s nákladmi, porovnával podiel vládnych výdavkov na HDP. Prvý graf ukazuje, že skutočne efektívna je napríklad japonská vláda, ktorá dosahuje veľa s pomerne nízkym pomerom verejných výdavkov k HDP. Hodnotenie krajín, ako je Fínsko, Dánsko a Švédsko, v tomto ohľade dopadlo horšie, pretože majú nižšiu absolútnu efektivitu s vyššími potrebnými výdavkami. Francúzsko má ešte vyššie výdavky s ešte nižšou absolútnou efektivitou.

Efektívna vláda? Berme si príklad z Japonska

Následne sa pozrel na podiel zamestnanosti v štátnom sektore k zamestnanosti celkovej. Druhý graf opäť poukazuje na výnimočnosť Japonska, ktoré dosahuje výborné výsledky s oveľa nižšou zamestnanosťou v štátnom sektore, než akú majú v krajinách ako je Dánsko či Švédsko. Ak by situácia vo Francúzsku zodpovedala efektivite jej vlády, vládne výdavky by boli nižšie o 12 % HDP.

Efektívna vláda? Berme si príklad z Japonska

Hovoriť o efektivite vlády sa dá aj v absolútnej hodnote, pomocou celého radu ukazovateľov týkajúcich sa systému zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, inovácií, miery chudoby, bezpečnosti a stavu trhu práce. Na základe týchto indikátorov je efektivita vlády vysoká v krajinách, ako je Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Japonsko či Fínsko. Naopak mimoriadne nízka je v USA, a to najmä kvôli miere kriminality, miere chudoby, systému zdravotnej starostlivosti a stavu trhu práce. Slabé hodnotenie by získalo aj Francúzsko, a to kvôli systému vzdelávania, zamestnanosti a inováciám. Podobne je na tom Taliansko, Grécko, Španielsko, Portugalsko a Írsko. Za priemernú sa dá zonačiť efektivita vlády v krajinách ako Kanada, Veľká Británia a Austrália.