Čína stanovila strop na úvery pre realitný sektor

Diskusia 2  Zdroj:

31. 12. 2020 - Čína stanovila strop na úvery pre realitný sektor. Peking tak presúva svoju pozornosť naspäť k rizikám ohrozujúcim finančný sektor a snaží sa zabrániť preúverovaniu v realitnom sektore.

Čína stanovila strop na úvery pre realitný sektor. Peking tak presúva svoju pozornosť naspäť k rizikám ohrozujúcim finančný sektor a snaží sa zabrániť preúverovaniu v realitnom sektore.

Čínska centrálna banka (People’s Bank of China, PBOC) s platnosťou od 1. januára stanovila, že podiel realitných úverov na celkovom objeme úverov veľkých bánk môže dosiahnuť maximálne 40 % a podiel hypoték na celkovom objeme úverov maximálne 32,5 %. V prípade malých bánk sa požiadavky líšia a PBOC uviedla, že strop môže byť posunutý o 2,5 percentuálneho bodu nahor alebo nadol, v závislosti od výkonu ekonomiky daného regiónu.

Bankám, ktoré nespĺňajú nové pravidlá, bude poskytnuté tolerančné obdobie, počas ktorého by mali stlačiť podiel realitných úverov alebo hypoték pod požadovanú maximálnu úroveň. Ak strop prekračujú o menej než 2 percentuálne body, tolerančné obdobie bude 2 roky, ak o viac, tolerančné obdobie bude 4 roky.

Táto nová regulácia má zvýšiť odolnosť bánk voči fluktuáciám na realitnom trhu a zabrániť vzniku systémových finančných rizík, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu vysokej závislosti finančného systému od realitných úverov, uviedla PBOC.