Banková rada NBS nezmenila mieru proticyklického kapitálového vankúša

Pridajte názor  Zdroj:

27. 10. 2020 - Miera proticyklického kapitálového vankúša pre banky sa zatiaľ meniť nebude. Banková rada Národnej banky Slovenska v utorok rozhodla, že zostane na úrovni jedného percenta.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre banky sa zatiaľ meniť nebude. Banková rada Národnej banky Slovenska v utorok rozhodla, že zostane na úrovni jedného percenta. NBS je však v prípade potreby pripravená pristúpiť k zníženiu.

"Kapitálový priestor uvoľnený pri predchádzajúcich dvoch rozhodnutiach o výške proticyklického kapitálového vankúša považuje NBS za adekvátny vzhľadom na doterajší vývoj," uviedol tlačový odbor NBS. Bankový sektor ako celok podľa slovenskej centrálnej banky zatiaľ v primeranej miere pristúpil k tvorbe opravných položiek, ktoré plne pokryli znížený proticyklický kapitálový vankúš. "Na druhej strane banky disponujú výrazným dobrovoľným kapitálovým vankúšom z pohľadu kapacity poskytovať úvery podnikom a domácnostiam," doplnila NBS.

Nastupujúca druhá vlna pandémie nového koronavírusu zvyšuje riziká a neistotu v súvislosti s ďalším vývojom. "Vzhľadom k neistote ohľadom ďalšieho vývoja po ukončení odkladov splátok a možnosť akcelerácie zlyhávania úverov a potreby dotvorenia opravných položiek považuje NBS za vhodné ponechať určitú úroveň proticyklického kapitálového vankúša," konštatuje národná banka.

V prípade potreby je však NBS pripravená pristúpiť k ďalšiemu zníženiu proticyklického kapitálového vankúša. Pri rozhodnutí o výške vankúša bude zohľadňovať najmä vývoj nákladov na kreditné riziko, ale aj ďalšie faktory, akými sú napríklad vývoj zlyhaných úverov či dostatočnosť voľného kapitálu pre poskytovanie úverov.