EÚ rozšírila antidumpingové clá na ďalšie čínske výrobky z nehrdzavejúcej ocele

Diskusia 1  Zdroj:

5. 8. 2020 - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že podnikla ďalšie kroky, ktoré by mali zabrániť vyhýbaniu sa už zavedeným antidumpingovým opatreniam.

Komisia spresnila, že na základe právneho rámca EÚ na ochranu obchodu rozšírila svoje antidumpingové clá na dovoz čínskej nehrdzavejúcej ocele na väčšiu škálu výrobkov. Cieľom tohto rozhodnutia je zabrániť obchádzaniu už existujúcich opatrení EÚ na ochranu obchodu.
Na základe preskúmania ochranných opatrení týkajúcich sa dovozu ocele z roku 2019 EK zistila, že dovoz čínskej nehrdzavejúcej ocele podliehajúci antidumpingovým opatreniam takmer zmizol. Na druhej strane sa dovoz iných čínskych výrobkov odolných voči korózii zvýšil až na 1 milión ton alebo 650 miliónov eur ročne.
Komisia sa rozhodla bližšie preskúmať tento obchodný model, pričom osobitné vyšetrovanie zamerané proti obchádzaniu už zavedených praktík potvrdilo, že antidumpingové opatrenia boli jediným dôvodom tejto zmeny. Aby sa zabránilo ďalšiemu predaju iba mierne modifikovaných čínskych výrobkov za dumpingové ceny, eurokomisia sa rozhodla rozšíriť svoje antidumpingové clá na výrobky z nehrdzavejúcej ocele upravené pokovovaním alebo potiahnutím horčíkom, zliatinou s kremíkom či ďalšou povrchovou úpravou, ako je olejovanie alebo tesnenie, alebo mierne modifikovaným obsahom uhlíka, hliníka, nióbu, titánu alebo vanádu.
Toto opatrenie sa bude vzťahovať na všetkých čínskych vývozcov s výnimkou jednej spoločnosti spolupracujúcej s EÚ v súlade so zavedenými pravidlami.