EÚ chce spolu s telekomunikačnými operátormi chrániť preťažené siete

Diskusia 2  Zdroj:

24. 3. 2020 - Európska komisia (EK) v utorok informovala, že diskutuje s telekomunikačnými operátormi v Európe o tom, ako spojiť sily v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti usporiadal videokonferenciu s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a predstaviteľmi Globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSMA) a Asociácie mobilných telekomunikačných operátorov, aby s nimi prediskutoval otázky spojené s odolnosťou siete a so zdieľaním anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a predpovedanie šírenia nového koronavírusu.
Komisár pri tejto príležitosti zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov.
"Telekomunikační operátori zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore európskych občanov a podnikov v tejto bezprecedentnej situácii. Všetci sa zaviazali chrániť hladké fungovanie otvoreného internetu, monitorovať situáciu a predchádzať preťaženiu. Toto je dobrá správa pre všetkých Európanov," uviedol Breton v správe pre médiá.
Podľa jeho vyjadrenia generálni riaditelia v oblasti telekomunikácií privítali pozitívnu reakciu poskytovateľov obsahov na výzvu Európskej komisie znížiť zaťaženie siete a upozornili, že už došlo k podstatným zlepšeniam.
Dodal, že diskusia sa zaoberala aj potrebou zhromaždiť anonymizované mobilné metadáta, ktoré by pomohli analyzovať vzorce šírenia nového koronavírusu spôsobom, ktorý je plne v súlade s právnymi predpismi Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a s elektronickým súkromím.
Eurokomisár Breton tiež konštatoval, že obe strany zdôraznili dôležitosť ochrany sietí pred počítačovými útokmi aj počas krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu.