Rozhodnutie o valorizácii dôchodku majitelia e-schránok už dostali elektronicky

Diskusia 1  Zdroj:

17. 1. 2020 - Poberatelia dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1.

Poberatelia dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2020 už dostali. Sociálna poisťovňa im ich zaslala iba do aktivovanej elektronickej schránky.

"Týmto poberateľom dôchodkov už rozhodnutie o zvýšení dôchodku Sociálna poisťovňa neposielala poštou, preto je potrebné, aby si ho vyzdvihli zo svojej stránky. Upozorňujeme na to z toho dôvodu, že mnohí majitelia e-schránok čakajú a často aj reklamujú, že nedostali listovú zásielku s rozhodnutím," uvádza hovorca poisťovne Peter Višváder.

Sociálna poisťovňa rozoslala rozhodnutia o zvýšení dôchodkov do elektronických schránok v čase od 20. decembra 2019 do 7. januára 2020, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Celkovo poisťovňa zaslala 13.912 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov do e-schránok.

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).