Opozícia:Zmena podmienok pri minimálnom dôchodku naruší zásluhovosť systému

Diskusia 13  Zdroj:

4. 12. 2019 - Zmena podmienok pri minimálnom dôchodku naruší dôchodkový systém na Slovensku a zruší sa zásluhovosť.

Zmena podmienok pri minimálnom dôchodku naruší dôchodkový systém na Slovensku a zruší sa zásluhovosť. Tvrdia to nezaradení poslanci parlamentu.

Rezort práce v novele zákona navrhuje upustiť od zisťovania a zohľadňovania tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, čo je komplikovaný proces. Hlavnou podmienkou nároku na minimálny dôchodok tak má byť iba dôchodkové poistenie trvajúce minimálne 30 rokov. Započítavať sa má aj obdobie dôchodkového poistenia získaného v cudzine.

Opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková je presvedčená o tom, že zmeny prinesú problém so zásluhovosťou v celom dôchodkovom systéme. "Problém bude so zásluhovosťou a s tým, aby sme občanov viedli k zodpovednému prístupu, aby platili odvody a systém fungoval tak, aby sa dali dôchodky vyplácať aj v budúcich rokoch," vyhlásila Gaborčáková. Negatívne dôsledky to podľa nej prinesie aj v súvislosti s rastúcim počtom ľudí v dôchodkovom veku.

Rovnaký názor má aj nezaradený poslanec Jozef Mihál. "Nech sa minimálne dôchodky zvýšili, ale úplne vypustiť podmienky kvalifikovaných rokov je nezodpovedné. Polovica občanov bude mať prakticky rovnaký dôchodok, plus-mínus desať eur, bez ohľadu na to, aké vysoké platili odvody. Toto je nezodpovedné. Dôchodkový systém po sebe necháte otočený na hlavu," adresoval vláde Mihál.

Chce predložiť pozmeňujúci návrh k tejto novele. Podľa neho by sa totiž nemalo plošne upustiť od zohľadňovania kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. "Stačí to urobiť dozadu, do roku 2019. Nech sa neskúmajú, pokiaľ ide o roky, ktoré už boli, ale nech platí tento princíp do budúcnosti," priblížil Mihál. Ak sa podmienka kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálneho dôchodku zo zákona vypustí, tak to podľa neho začnú využívať všetci tí, ktorí si môžu nastaviť výšku svojho príjmu, a bude stačiť, aby si platili sociálne odvody z jedného eura. V rozpočte Sociálnej poisťovne tak vznikne diera.