Podnikatelia si môžu pýtať naspäť DPH z neuhradených faktúr

Diskusia 5  Zdroj:

21. 10. 2019 - Firma ale musí dostatočne preukázať, že dlžná suma je od odberateľa nevymožiteľná

Slovensko na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie nemá právnu úpravu, ktorá by umožňovala podnikateľom vyžiadať si od štátu späť DPH za dodávky tovaru alebo služby, za ktoré nedostal zaplatené. Ako upozorňuje poradenská spoločnosť LeitnerLeitner, to však automaticky neznamená, že na vrátenie DPH z nezaplatených faktúr nemá nárok. „DPH je daň, ktorá má byť pre podnikateľa neutrálna. Daňový úrad preto nemôže od podnikateľa vybrať sumu DPH vyššiu než je suma, ktorá bola podnikateľovi skutočne zaplatená,“ poukazuje firma.

Podľa viacerých prieskumov je pritom platobná disciplína slovenských firiem a zákazníkov jedna z najhorších v rámci Európskej únie. Problém s úhradou faktúr ovplyvňuje fungovanie podnikateľského prostredia a finančné toky medzi firmami a samotná DPH z neuhradených faktúr predstavuje pre spoločnosť čistú stratu. „Smernica Európskej únie o DPH stanovuje, že DPH sa má odviesť zo „skutočne prijatej protihodnoty.“ V prípadoch, keď daň bola štátu odvedená, ale napokon neprišlo k úhrade faktúry za dodanie tovaru, musí existovať možnosť opravy a vrátenia samotnej DPH,“ upozorňuje daňový poradca LeitnerLeitner Martin Jakubec.

Slovenská legislatíva nie je v súlade s právom únie, nakoľko neumožňuje opravu základu dane z dôvodu nezaplatených faktúr. Na druhej strane však podľa poradenskej spoločnosti existujú viaceré rozhodnutia Súdneho dvora, ktoré hovoria, že štát musí umožniť vrátenie DPH, ktorú odberateľ neuhradil. „Dodávateľ má právo požiadať o vrátenie DPH z dôvodu neuhradených faktúr, aj keď naša legislatíva postup neupravuje. Firma ale musí dostatočne preukázať, že dlžná suma je od odberateľa nevymožiteľná,“ konštatuje Jakubec.

LeitnerLeitner je poradenská spoločnosť s 25-ročnou históriou. Radí malým a stredným firmám, rodinným podnikom, národným a medzinárodným koncernom, jednotlivcom, ale aj začínajúcim podnikateľom v oblasti daňového poradenstva, auditu, finančných, účtovných a mzdových služieb. Skupina LeitnerLeitner je jednou z vedúcich spoločností v oblasti daňového poradenstva a audítorských služieb v regióne strednej a východnej Európy.