Objem úverov na bývanie v júli tohto roka dosiahol 29,1 miliardy eur

Diskusia 2  Zdroj:

2. 9. 2019 - Objem úverov na bývanie na Slovensku naďalej rastie. Ku koncu júla tohto roka stúpol na 29,1 miliardy eur.

Objem úverov na bývanie na Slovensku naďalej rastie. Ku koncu júla tohto roka stúpol na 29,1 miliardy eur. Medziročne úvery vzrástli o 2,3 miliardy eur, medzimesačne objem narástol o 272,8 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS).

Úvery stavebného sporenia ku koncu júla dosiahli úroveň 2,4 miliardy eur, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery. Tieto úvery medzimesačne mierne vzrástli o takmer 8 miliónov eur, medziročne sa zvýšili o 39,8 milióna eur.

Z hľadiska podielov jednotlivých bánk na poskytnutých úveroch na bývanie mala najväčší podiel Slovenská sporiteľňa, predstavoval 26,14 %. Za ňou nasledovala VÚB s 21,96 % podielom a na treťom mieste je Tatra banka s podielom 14,29 %.

Pri úveroch zo stavebného sporenia mala najväčší podiel Prvá stavebná sporiteľňa. Predstavoval 82,28 %. Za ňou nasledovali zvyšné spoločnosti podnikajúce na Slovensku, a to Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa.

V prípade celkového objemu úverov v júli tohto roka na Slovensku pokračovalo spomaľovanie ich rastu, najmä v podnikovom sektore. "Ten je pod vplyvom negatívneho vývoja externého dopytu a odkladá investície. Firmy naďalej zostávajú opatrné v zadlžovaní sa," konštatujú analytici NBS.

Domácnostiam sa dynamika úverov tiež zmiernila, avšak dopyt po úveroch sa mierne obnovil. "Dokumentuje to prílev úverov na nehnuteľnosti v absolútnom vyjadrení, ktorý bol najvyšší za posledný rok," doplnili analytici NBS. K tomuto vývoju podľa analytikov prispel najmä zostrený konkurenčný boj, ktorý sa premietol do poklesu klientskych úrokových sadzieb z úverov na nehnuteľnosti na nové historické minimum 1,42 %.