ČSOB stavebnej sporiteľni klesol polročný zisk o vyše 75 %

Pridajte názor  Zdroj:

22. 8. 2019 - Čistý zisk spoločnosti sa znížil z úrovne 392 tis. eur na 97 tis. eur.

ČSOB stavebnej sporiteľni v prvom polroku poklesla ziskovosť. Ako vyplýva z účtovnej závierky, kým vlani ku koncu júna evidovala čistý zisk na úrovni 392 tis. eur, v tomto roku na konci šiesteho mesiaca to bola suma 97 tis. eur. Spoločnosti klesli tak čisté úrokové výnosy, ako aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Mierne stúpli aj prevádzkové náklady.

V minulom roku zisk firmy vzrástol o 36 % na 664 tis. eur. "Tento výsledok sme dosiahli vďaka dôrazu na predaj výnosnejších úverových produktov a zároveň kontinuálnou snahou o zefektívňovanie prevádzky stavebnej sporiteľne a jej procesov," uviedla firma vo výročnej správe. Jej prevádzkové náklady totiž poklesli. Straty zo znehodnotenia boli v porovnaní s rokom 2017 nižšie a mali tak pozitívny vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti.

Spoločnosť v minulom roku urobila rôzne strategické zmeny, z ktorých najvýznamnejšou bol predaj úverových produktov zameraných primárne na účely rekonštrukcie a modernizácie bývania. Snaha regulátora spomaliť narastajúcu zadlženosť obyvateľstva sa prejavila aj na obchodných výsledkoch stavebnej sporiteľne. Prísnejšie posudzovanie platobnej kapacity významne obmedzilo podľa vyjadrení firmy možnosti získať úver pre klientov, ktorí sú tradičnou cieľovou skupinou stavebných sporiteľní. Primárne sa to prejavilo na objeme novo poskytnutých úverov.

ČSOB stavebná sporiteľňa vznikla na Slovensku v júni 2000. Licenciu na činnosť stavebnej sporiteľne získala v októbri 2000 a svoje služby začala poskytovať 1. decembra 2000. Firma je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou ČSOB SR, ktorá patrí do belgickej skupiny KBC.