Referenčný vek je stanovený zákonom

Pridajte názor  Zdroj:

25. 7. 2019 - Sociálna poisťovňa sa často stretáva s otázkou poistencov narodených v roku 1960, prečo sa im dôchodkový vek predlžuje o 4 mesiace a nie len o 2 mesiace, ako starším ročníkom.

Sociálna poisťovňa sa často stretáva s otázkou poistencov narodených v roku 1960, prečo sa im dôchodkový vek predlžuje o 4 mesiace a nie len o 2 mesiace, ako starším ročníkom.

Zákon o sociálnom poistení stanovuje dôchodkový vek na jednotlivé kalendárne roky s tým, že v každom kalendárnom roku sa uplatňuje dôchodkový vek dlhší o dva kalendárne mesiace. Na ktorých poistencov sa dôchodkový vek stanovený na daný kalendárny rok môže použiť, určuje zákon podľa toho, v ktorom kalendárnom roku poistenec prvýkrát dovŕši tzv. referenčný vek.

"Referenčný vek je priamo stanovený zákonom o sociálnom poistení a vyjadruje priemernú strednú dĺžku života v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch. Zákon teda stanovuje dôchodkový vek  v závislosti od toho, v ktorom roku poistenec dovŕši referenčný vek," vysvetľuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Práve poistencov narodených v roku 1960 sa dotýka zmena referenčného veku zo 62 rokov na 63 rokov veku. Táto zmena je dôsledkom predlžovania strednej dĺžky života. Pre poistencov narodených v roku 1959 je zákonom stanovený referenčný vek 62 rokov a pre poistencov narodených v roku 1960 je už referenčný vek 63 rokov. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1960, ktorý v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a dva kalendárne mesiace.