Na viacero investičných akcií si chce mesto vziať úver milión eur

Pridajte názor  Zdroj:

9. 7. 2019 - Viaceré investičné akcie chce mesto Spišská Belá financovať prostredníctvom úveru. Tamojší mestskí poslanci na nedávnom zasadnutí totiž odsúhlasili prijatie investičného úveru vo výške milión eur s fixnou úrokovou sadzbou 0,6 percenta a so splatnosťou maximálne do 10 rokov.

Viaceré investičné akcie chce mesto Spišská Belá financovať prostredníctvom úveru. Tamojší mestskí poslanci na nedávnom zasadnutí totiž odsúhlasili prijatie investičného úveru vo výške milión eur s fixnou úrokovou sadzbou 0,6 percenta a so splatnosťou maximálne do 10 rokov. Informovala o tom Jana Neupauerová zo sekretariátu primátora mesta s tým, že použitie finančných prostriedkov na konkrétnu akciu a v konkrétnej výške bude podliehať prerokovaniu a schváleniu mestským zastupiteľstvom.

„Zo spomínaného úveru chce mesto čerpať prostriedky hlavne na prestavbu a prístavbu budovy Materskej školy na Mierovej ulici, čo si vyžiada 150.000 eur. Ďalej potrebujeme dokončiť výstavbu Denného centra v Strážkach za približne 155.000 eur a rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a zelene na uliciach L. Novomeského a Mierovej,“ konkretizovala Neupauerová s tým, že v prípade obnovy komunikácií pôjde dohromady o náklady vo výške 284.000 eur.

Stav nesplatených bankových úverov bol pritom v Spišskej Belej ku koncu minulého roku na úrovni viac ako 5,2 milióna eur. „Mesto môže prijať návratné zdroje financovania len ak splní podmienky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ak teda celková suma dlhu neprekročí 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nepresiahne 25 percent týchto príjmov,“ ozrejmila Neupauerová s tým, že v závere minulého roku dosiahla celková suma dlhu mesta 31,68 percenta skutočných bežných príjmov roku 2017 a suma ročných splátok tvorila 9,89 percenta. „Tento pozitívny vývoj je spôsobený pravidelným splácaním úverov, rastom bežných príjmov mesta a využívaním vlastných zdrojov na financovanie činnosti, ale aj projektov,“ uzavrela Neupauerová.