Účet zadarmo: Skutočne?

Diskusia 7  
Účet zadarmo: Skutočne?
Zdroj: Finančná Hitparáda
Foto: getty images


11. 6. 2019 - Aktuálne sa takmer všetky banky chvália s ponukou balíka služieb k bežnému účtu zadarmo. Je to pravda, k dispozícii sú. Ale vo väčšine bánk je stanovený poplatok za vedenie účtu a až po splnení bankou stanovených podmienok môže klient získať 50 % alebo 100 % zľavu z poplatku. Inými slovami, banka ponúkne účet zadarmo, ale až vtedy, keď na klientovi zarobí niekde inde.

Problém pre bežného klienta nastáva, ak si chce vybrať banku s účtom zadarmo a musí sa zorientovať v množstve rôznych kombinácií podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie. Čaká ho prelúskať bezmála 23 krát podmienky typu „súčasne alebo zároveň“ a 32 krát podmienky typu „alebo“. Medzi najčastejšie podmienky bánk patrí posielanie príjmu na účet, platby kartou, zriadenie trvalých príkazov a inkás. Často si zároveň klienti musia zriadiť a využívať aj ďalšie produkty banky.

A preto sme sa vo Finančnej Hitparáde pozreli na podmienky bánk. V skutočnosti, účet zadarmo a bez akýchkoľvek podmienok dnes ponúkajú len tri banky.

Konkrétne, účet zadarmo a bez podmienok dnes ponúka len 365.bank, mBank a Fio Banka. Ak sa k požiadavke klienta pridá aj možnosť mať platobnú kartu zadarmo a bez podmienok, ostávajú už len dve banky 365.bank a Fio Banka. V mBanke má klient debetnú platobnú kartu k účtu zadarmo len v prípade, ak zaplatí kartou aspoň 70 eur mesačne, alebo ak má v banke úver. Inak je vedenie platobnej karty v mBank za mesačný poplatok 1,30 eur. Ďalšie banky sa rozlišujú v ponuke s ľahšie či ťažsie splniteľnými podmienkami. Napríklad v UniCredit Bank je potrebné, aby si klient bezhotovostne posielal na účet každý mesiac príjem vo výške aspoň 400 eur.

Účet zadarmo vrátane platobnej karty skutočne bez podmienok ponúka len 365.bank a Fio banka. Rozdiel nájdete aj v týchto bankách. Kým 365.bank je prvá slovenská mobilná banka, kde všetko vybavíte cez inteligentný telefón bez potreby návštevy banky, Fio banka využíva pobočkovú sieť, ktorú neustále rozširuje a aktuálne má už 18 pobočiek po celom Slovensku.

Pre porovnanie formou „mysteri shopping“ sme vytvorili profil klienta, ktorý pomerne aktívne pracuje so svojím účtom v banke, konkrétne mesačne realizuje:

 • 3 trvalé príkazy na úhradu
 • 1 inkaso
 • 2 jednorazové príkazy na úhradu realizované elektronicky, 0 príkazov na úhradu realizovaných v pobočke banky
 • 1 výber z bankomatu vlastnej banky (vo výške 70 €), 0 výberov z bankomatu cudzej banky
 • 5 platieb kartou
 • suma platieb kartou 150 €
 • kredity (príjem) na účet vo výške 500 €
 • úspory klienta v banke min. 200 €
 • klient využíva služby elektronického bankovníctva

 

V tabuľke vidíte, koľko náš klient v skutočnosti zaplatí v bankách za účet, po aplikovaní podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie.

Banka

Produkt

Zaplatíte ročne

Zaplatíte za balík po zľave

Cena za balík

 
 

365.bank

Účet

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Fio banka

Fio osobný účet

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

mBank

mKonto

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Raiffeisen BANK

Parádny účet *

0,00 €

0,00 €

5,50 €

 

UniCredit Bank

U konto *

0,00 €

0,00 €

8,00 €

 

OTP Banka

Aktívny účet *

36,00 €

3,00 €

6,00 €

 

ČSOB Banka

ČSOB POHODA *

36,00 €

3,00 €

6,00 €

 

BKS Bank

Premium konto

s platobnou kartou

42,00 €

3,50 €

3,50 €

 

Prima Banka

Osobný účet *

46,80 €

3,90 €

3,90 €

 

Oberbank

Účet Výhoda

60,00 €

5,00 €

5,00 €

 

Poštová banka

Užitočný účet *

60,00 €

5,00 €

5,00 €

 

Slovenská sporiteľňa

Osobný účet *

70,80 €

5,90 €

5,90 €

 

VÚB Banka

VÚB Účet *

72,00 €

6,00 €

6,00 €

 

Tatra Banka

Tatra Personal *

84,00 €

7,00 €

7,00 €

 

 

         

Poznámka: * po splnení bankou stanovených podmienok je možné získať 50% alebo 100% zľavu z poplatku za vedenie balíka služieb

 

V tabuľke je uvedený najvýhodnejší produkt príslušnej banky po uplatnení podmienok zliav (podľa metodiky Finančnej Hitparády). V porovnaní nie sú zohľadnené legislatívne, detské a študentské účty.

Aktualizované 6.6.2019, zdroj: www.FinancnaHitparada.sk

 
     

 

Balíky služieb k účtom

Podmienky bezplatného vedenia

365.bank
Účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €

Účet a platobná karta zadarmo v prvej mobilnej banke na Slovensku. Získanie účtu nepodlieha žiadnym podmienkam. Neobmedzené a bezplatné výbery z vlastných bankomatov a na pošte. 


ČSOB Banka
ČSOB Pohoda

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €
50% zľava z poplatku za vedenie

 • príjem na účet min. 400 € mesačne a súčasne
 • 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu so SEPA inkasom) a súčasne
 • 5 platieb platobnou kartou mesačne (debetnou alebo kreditnou)

alebo

 • priemerný mesačný stav úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB min. 20.000 €

alebo

 • aktívne využívanie podnikateľského konta (fyzická osoba min. 5 platobných operácií a kreditný obrat min. 3.000 €, právnická osoba min. 10 platobných operácií a kreditný obrat min. 3.000 €)

100% zľava z poplatku za vedenie

 • kombináciou min. dvoch 50% zliav

ČSOB Extra Pohoda
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 12,00 € / 6,00 € / 0,00 €
50% zľava z poplatku za vedenie

 • príjem na účet min. 1.500 € mesačne a súčasne
 • 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu so SEPA inkasom) a súčasne
 • 5 platieb platobnou kartou mesačne (debetnou alebo kreditnou)

alebo

 • priemerný mesačný stav úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB min. 30.000 €

alebo

 • aktívne využívanie podnikateľského konta (fyzická osoba min. 5 platobných operácií a kreditný obrat min. 3.000 €, právnická osoba min. 10 platobných operácií a kreditný obrat min. 3.000 €)

100% zľava z poplatku za vedenie

 • kombináciou min. dvoch 50% zliav

 


Fio banka
Fio osobný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €
2 bezplatné výbery mesačne z akéhokoľvek bankomatu na svete.


mBank
mKonto

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €

Bezplatné výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo v zahraničí pri výbere vo výške 70 eur a viac.

Aktívni klienti, ktorí uskutočnia bezhotovostné platby debetnou kartou u obchodníkov alebo na internete vo výške min. 70 € mesačne alebo ak využívajú niektorý z úverových produktov banky, majú vedenie hlavnej platobnej karty bezplatné. Pokiaľ klienti kartu nevyužívajú, účet je možné založiť aj bez karty. Za nevyužívanú platobnú kartu banka účtuje poplatok 1,30 € mesačne.


OTP Banka
Aktívny účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €
50% zľava z poplatku za vedenie za splnenie podmienky Aktívny klient

 • príjem na účet min. 300 € mesačne a zároveň
 • 3 platby platobnou kartou mesačne a zároveň
 • min. 1 platba na základe SEPA trvalého príkazu na úhradu alebo SEPA inkasa mesačne

100% zľava z poplatku za vedenie

 • za splnenie podmienky Aktívny klient a zároveň
 • priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za mesiac je min. 10.000 €

Poštová banka
Užitočný účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,00 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku za vedenie

 • priemerný denný zostatok na depozitných produktoch klienta v Poštovej banke, účtoch a vkladových produktoch, za mesiac presiahne 20.000 €

Prima Banka
Osobný účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 3,90 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku za vedenie

 • priemerný denný kreditný zostatok klienta na účte je vyšší ako 10.000 €

Odmena za platby platobnou kartou vo výške 0,50% zo súčtu platieb, maximálne do výšky mesačného poplatku za vedenie účtu.


Raiffeisen BANK
Parádny účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,50 € / 2,75 € / 0,00 €
50% zľava z poplatku za vedenie

 • príjem na účet min. 400 € mesačne (bezhotovostných platieb alebo vkladov v hotovosti) alebo
 • aspoň jedna bezhotovostná platba na základe zriadeného súhlasu / mandátu na SEPA inkaso

100% zľava z poplatku za vedenie

 • v prípade súčasného splnenia obidvoch podmienok pre získanie 50% zľavy

Slovenská sporiteľňa
Osobný účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,90 € / 2,95 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku za vedenie

 • platby kartou vo výške min. 100 € mesačne a súčasne
 • min. 1 pravidelná platba mesačne (trvalý príkaz alebo inkaso) a súčasne
 • min. 1 platba na sporenie vo výške minimálnej sumy sporenia mesačne

100% zľava z poplatku za vedenie

 • platby kartou vo výške min. 200 € mesačne a súčasne
 • min. 3 pravidelné platby mesačne (trvalý príkaz alebo inkaso) a súčasne
 • min. 1 platba na sporenie vo výške minimálnej sumy sporenia mesačne

alebo

 • aktíva klienta v banke sú vo výške 15.000 €

alebo

 • aktívne využívanie platobnej karty vydanej k Business účtu (5 transakcií kartou - výberov hotovosti z bankomatu alebo bezhotovostných platieb)

Osobný účet Exclusive
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 8,90 € / 4,45 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku za vedenie

 • platby kartou vo výške min. 200 € mesačne a súčasne
 • min. 3 pravidelné platby mesačne (trvalý príkaz alebo inkaso) a súčasne
 • min. 1 platba na sporenie vo výške minimálnej sumy sporenia mesačne

100% zľava z poplatku za vedenie

 • platby kartou vo výške min. 400 € mesačne a súčasne
 • min. 3 pravidelné platby mesačne (trvalý príkaz alebo inkaso) a súčasne
 • min. 1 platba na sporenie vo výške minimálnej sumy sporenia mesačne

alebo

 • aktíva klienta v banke sú vo výške 30.000 €

alebo

 • aktívne využívanie platobnej karty vydanej k Business účtu (5 transakcií kartou - výberov hotovosti z bankomatu alebo bezhotovostných platieb)

Tatra Banka
Tatra Personal

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 7,00 € / 3,50 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku za vedenie

 • využitie produktov a služieb z aspoň 2 produktových kategórií

alebo

 • zrealizovanie aspoň 7 transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platbyTB
 • automaticky vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku veku

100% zľava z poplatku za vedenie

 • využitie produktov a služieb z aspoň 3 produktových kategórií

alebo

 • spojením dvoch 50% zliav

Produktové kategórie:

 • Hypotekárny úver
 • Bezúčelový úver
 • Kreditná karta
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Podielové fondy
 • Sporenie
 • Cestové poistenie
 • Životné poistenie
 • Poistenie majetku
 • Poistenie splácania hypotéky
 • Cenné papiere
 • Business účet

UniCredit Bank
U konto

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 8,00 € / 0,00 €
100% zľava z poplatku za vedenie

 • bezhotovostný kreditný obrat na účte (mzda, dôchodok) min. 400 € mesačne

VÚB Banka
VÚB Účet

mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku za vedenie

 • aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčasne
 • príjem na účet min. 500 € mesačne a zároveň
 • využiť aspoň 2 z vybraných produktov banky

100% zľava z poplatku za vedenie

 • aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčasne
 • príjem na účet min. 500 € mesačne a zároveň
 • využiť aspoň 3 z vybraných produktov banky


VÚB Účet Magnifica
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 9,00 € / 4,50 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku za vedenie

 • aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčasne
 • príjem na účet min. 1.000 € mesačne a zároveň
 • využiť aspoň 2 z vybraných produktov banky

100% zľava z poplatku za vedenie

 • aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčasne
 • príjem na účet min. 1.000 € mesačne a zároveň
 • využiť aspoň 3 z vybraných produktov banky

Vybrané produkty na aplikovanie zľavy:

 • spotrebný úver
 • hypotekárny úver
 • kreditná karta, min. 3 platby kreditnou kartou za mesiac
 • pravidelné sporenie, min. 50 € mesačne
 • depozitné produkty, priemerné denné zostatky na termínovaných vkladoch, sporiacich účtoch, vkladných knižkách, podielových fondoch a hypotekárnych záložných listov je min. 10.000 € za mesiac
 • životné poistenie La Vita