Kto vyciciava viac rodičov, muži či ženy?

Diskusia 3  
Kto vyciciava viac rodičov, muži či ženy?
Zdroj: QZ;ML
Foto: getty images


23. 4. 2019 - Tri štvrtiny mladých tvrdí, že finančná nezávislosť od rodičov je kľúčovým znakom toho, že už sú dospelí. Zdá sa, že na tomto fronte čoraz viac zlyhávajú.

Podľa novej správy banky Merrill Lynch, až 70 % mladých Američanov v uplynulom roku dostalo finančnú podporu od rodičov. 58 % ľudí vo veku 18 - 34 rokov uviedlo, že si nebudú môcť dovoliť svoj súčasný životný štýl bez pomoci od banky menom mama a otec. Celkovo rodičia každoročne vynakladajú viac ako 500 miliárd dolárov na svoje dospelé deti.

Okolo 30 roku života sa muži spoliehajú viac na rodičovské záchranné lano než ženy. Menej ako polovica žien v tomto veku dostáva finančnú podporu od rodičov v porovnaní so 62 % mužov. Podiely sú zhruba rovnaké pre mužov a ženy vo veku od 18 do 24 rokov.


Kto vyciciava viac rodičov, muži či ženy?

V každej kategórii výdavkov muži žiadajú viac, alebo dostávajú viac. Najväčšou prekážkou finančnej nezávislosti je americký študentský dlh. Väčšinu tohto dlhu (približne dve tretiny) vlastnia ženy, ktoré uvádzajú, že od rodičov získali nižšiu podporu. Mladé dospelé ženy uvádzajú, že ich najvyššou finančnou prioritou je buď úspora do budúcnosti, alebo splácanie dlhov (uviedlo to 72 % žien v porovnaní so 60 % mužov). Naopak, 40 % mužov uviedlo, že ich prioritou je aktuálne si užívať život oproti 28 % žien.

Drvivá väčšina rodičov, ktorí finančne podporujú svoje deti, (83%) tvrdí, že chcú pomôcť svojim deťom na ceste vpred, pričom rovnaký podiel detí hovorí, že sú za túto pomoc vďační a necítia vinu, že si zobrali finančné prostriedky. Zdá sa, že celá vec spoluzodpovednosti je o niečo zložitejšia. 79 % detí,  ktoré sa rozhodli osamostatniť, ale nakoniec sa vrátili domov, hovorí, že sa tešia zo života so svojimi rodičmi. Aj 87 % rodičov tvrdí, že sa im to takto páči. A z pocitu zodpovednosti (alebo viny) až 89 % mladých dospelých tvrdí, že by boli ochotní v budúcnosti podporovať svojich rodičov.