USA sa obávajú, že bankové algoritmy môžu diskriminovať ľudí

Diskusia 1  Zdroj:

14. 4. 2019 - Nová riaditeľka Úradu finančných služieb štátu New York (NYDFS) Linda Lacewellová sa obáva, že komplexné technológie bánk a poisťovní môžu neúmyselne diskriminovať niektorých spotrebiteľov.

Nová riaditeľka Úradu finančných služieb štátu New York (NYDFS) Linda Lacewellová sa obáva, že komplexné technológie bánk a poisťovní môžu neúmyselne diskriminovať niektorých spotrebiteľov. "Musíme zabezpečiť, aby spôsob, ktorým pracujú, nepoškodil koncového používateľa produktu," cituje riaditeľku agentúra Reuters.

Lacewellová tak reaguje na fakt, že čoraz viac poisťovní a bánk sa spolieha na technológie a automatické procesy, ktoré im pomáhajú rozhodovať o množstve záležitostí, napríklad o vhodnom poistení vozidla, výške poistného či dôveryhodnosti klienta. Mnohé úrady sa však obávajú komplexnosti matematických algoritmov, ktoré sa používajú na takéto rozhodnutia.

"Máme pred sebou veľa práce v technologickom sektore a práve tento aspekt bude pre nás zásadný," povedala Lacewellová. Podľa nej poisťovne by mali zhodnotiť dopad týchto algoritmov, ako aj to, či výsledky týchto procesov nevylučujú tzv. chránené triedy. Ide o skupiny jednotlivcov, ktoré majú na základe rôznych federálnych a štátnych zákonov nárok na špeciálnu ochranu, napríklad v súvislosti so zákazom diskriminácie na základe rasy, národnosti alebo sexuálnej orientácie.

"Nechcem naznačiť, že autor takéhoto algoritmu sa úmyselne snaží niekoho diskriminovať a vylúčiť chránenú skupinu. Aký je však dopad tohto algoritmu?" dodáva šéfka NYDFS.
NYDFS, ktorý má civilnoprávne právomoci, je považovaný za najvplyvnejší americký dozorný úrad. Má totiž právomoc dohľadu aj nad celým radom zahraničných bánk, ktorých pobočky sídlia v New Yorku.

Úrad v januári vydal smernicu, ktorá umožňuje životným poisťovniam v New Yorku používať sociálne médiá a ďalšie atypické dáta pri rozhodovaní o sadzbách poistného. Podľa smernice však poisťovne musia preukázať, že tieto detaily nediskriminujú určitých spotrebiteľov.