OECD: Ste za zdanenie bohatých?

Diskusia 6  
OECD: Ste za zdanenie bohatých?
Zdroj: ČTK;guardian
Foto: getty images


20. 3. 2019 - Ľudia vo vyspelých krajinách odpovedali áno.

Väčšina ľudí vo vyspelých krajinách sa vyslovilo za vyššie zdanenie bohatých, pričom vo väčšine krajín existuje aj široká podpora budovania sociálneho štátu. Vyplýva to z prieskumu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Otázka znela: "Mala by vláda zdaňovať bohatých viac ako to robí v súčasnosti, aby podporila chudobných?" Čo si predstavovať pod označením bohatí OECD nespresnila. Vo všetkých 21 krajinách, kde sa anketa uskutočnila, viac ako polovica opýtaných odpovedala áno. Slovensko do prieskumu zahrnuté nebolo.

Vyššie zdanenie bohatých ľudí sa ukázalo ako veľká politická téma v celom rade vyspelých krajín. Zvýšenie daní navrhli demokrati v Spojených štátoch, vo Francúzsku s touto požiadavkou protestovali takzvané žlté vesty. Najväčšiu podporu dostala myšlienka vyššieho zdanenia bohatých v Portugalsku a Grécku, kde ju podporilo takmer 80 percent opýtaných. Priemer OECD predstavoval 68 percent.

OECD: Ste za zdanenie bohatých?

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo asi 22 000 ľudí, ako vnímajú sociálne a ekonomické riziká, zistil hlbokú nespokojnosť s politikou vlád v oblasti sociálnej starostlivosti. Ľudia boli obzvlášť znepokojení prístupom ku kvalitnej, cenovo dostupnej dlhodobej starostlivosti o seniorov, prístupom k otázke bývania a k zdravotníckym službám. Ľudia si nemyslia, že dostávajú spravodlivý podiel vzhľadom k tomu, aké prostriedky do systému zaplatili. Výnimkou sú Kanada, Dánsko, Nórska a Holandsko. Tieto pocity sa šíri naprieč všetkými sociálnymi skupinami, najviac citeľné sú medzi vzdelanými ľuďmi a majetnejšími domácnosťami.

Rovnako si nemyslia, že by vlády rešpektovali ich názory. Väčšina ľudí by chcela, aby ich vláda robila viac, čo platí pre všetky krajiny okrem Francúzska a Dánska, ktorých systémy sociálneho zabezpečenia patria k najštedrejším na svete. Takmer polovica Američanov v prieskume uviedla, že by zaplatila dodatočnú 2 % daň z príjmu, aby získali lepšiu zdravotnú starostlivosť, a jedna tretina by bola ochotná zaplatiť poplatok 2 % výmenou za lepšie štátne vzdelávanie.

Podľa 54 percent ľudí by najvyššiu prioritu mali mať lepší dôchodky, nasleduje zdravotníctvo s 48 percentami, takmer 37 percent ľudí sa vyslovilo za základný garantovaný príjem.

Ángel Gurría
Ángel Gurría

"Toto je výzva pre politických činiteľov,"
povedal Ángel Gurría, generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. "Príliš veľa ľudí má pocit, že nemôžu plne počítať so svojou vládou, keď potrebujú pomoc. Lepšie pochopenie faktorov ovplyvňujúcich toto vnímanie a prečo sa ľudia domnievajú, že musia bojovať, je nevyhnutné na zefektívnenie sociálnej ochrany. Musíme obnoviť dôveru vo vládu a podporovať rovnosť príležitostí.“