Pribúda osôb, za ktoré platí poistné štát

Pridajte názor  Zdroj:

14. 3. 2019 - Na konci februára Sociálna poisťovňa evidovala 142 277 poistencov štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do veku šesť rokov

Pribúda osôb, za ktoré platí poistné štát. Ako uviedla Sociálna poisťovňa v tlačovej správe, k poslednému februárovému dňu tohto roka evidovala 142 277 poistencov štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do veku šesť rokov a 1 505 osôb starajúcich sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šiestich do 18 rokov. Štát hradil k tomuto dňu poistné na dôchodkové poistenie aj 23 561 poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie a 1 230 osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutým ľuďom.

Na konci februára roku 2018 štát platil poistné celkovo za 178 145 osôb. Z toho osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a o invalidné dieťa do veku 18 rokov bolo 134 678, čo je o 9 104 menej ako vo februári 2019 (143 782). Rovnako vyšší je v súčasnosti aj počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie – oproti februáru minulého roka ich Sociálna poisťovňa k 28. februáru 2019 evidovala o 3 411 viac (20 150 v roku 2018). V evidencii Sociálnej poisťovne pribudli aj ľudia, ktorí osobne asistujú osobe s ťažkým zdravotným poistením – vo februári 2018 ich bolo 707 oproti 1 230 v tomto roku.