Úročenie nových vkladov splatných na požiadanie v januári stagnovalo

Diskusia 1  Zdroj:

10. 3. 2019 - Úročenie vkladov s dohodnutou splatnosťou do jedného roka v januári vzrástlo.

Úročenie nových vkladov domácností v úvode tohto roka bolo opäť nízke a v medziročnom porovnaní sa sadzby pohli len mierne. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, priemerná úroková sadzba z nových vkladov splatných na požiadanie sa v januári nezmenila. Ostala na priemernej ročnej sadzbe 0,03 %.

Úročenie vkladov s dohodnutou splatnosťou do jedného roka v januári vzrástlo medziročne o 0,36 bodu na ročnú sadzbu 0,92 %. Úročenie od jedného do dvoch rokov sa zvýšilo o 0,02 percentuálneho bodu na 1,01 %. Vklady s dohodnutou splatnosťou nad dva roky klesli o 0,35 bodu na 1,14 %.

Ceny nových vkladov domácností s výpovednou lehotou sa takmer nezmenili. Vklady s výpovednou lehotou do troch mesiacov sa znížili medziročne o 0,02 bodu na 0,22 %. Úročenie vkladov s výpovednou lehotou nad tri mesiace ostalo na 0,21 %.