V schéme na podporu ekonomickej diplomacie je 130.000 eur pre rok 2019

Diskusia 1  Zdroj:

17. 2. 2019 - V roku 2019 je na projekty z Projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie vyhradených 130.000 eur.

V roku 2019 je na projekty z Projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie vyhradených 130.000 eur. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Financie sú určené pre zastupiteľské úrady, ktoré organizujú podujatia na podporu podnikateľského sektora. "Bližšie informácie o využívaní týchto prostriedkov sa široká verejnosť môže dozvedieť na portáli Podnikajme v zahraničí," priblížil rezort.

Okrem toho je pre využitie na Slovensku k dispozícii ďalších 100.000 eur na financovanie recipročných podnikateľských misií Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). "Tieto prostriedky sa na základe memoranda o spolupráci v ekonomickej diplomacii budú dať využiť na sprievodné ekonomické podujatia pri príležitosti oficiálnych návštev vysokých zahraničných ústavných činiteľov v SR," uviedol rezort s tým, že dokument podpísal so SOPK v januári 2019.

V roku 2018 mala táto projektová schéma k dispozícii 100.000 eur a zastupiteľské úrady predložili v troch výzvach spolu 47 návrhov projektov v celkovom objeme vyše 211.000 eur. Vybraných a schválených bolo 24 návrhov projektov v hodnote 98.750 eur, z nich bolo 23 zrealizovaných.

Medzi projektmi, ktoré získali v uplynulom roku podporu, mali najsilnejšie zastúpenie kooperačné a investičné podujatia (napríklad Podnikateľské fórum v Kazachstane, Česko-slovenské investičné fórum v USA, Slovenské biznis fórum v Bielorusku, podnikateľská misia do Slovinska, či séria investičných seminárov v Grécku) a podujatia zamerané na rozvoj cestovného ruchu (napríklad v Kanade, Švédsku, Írsku, Španielsku).

Ďalšie podujatia, ktoré podľa MZVaEZ vysoko hodnotili zúčastnené slovenské firmy, sa týkali aj prieniku slovenských potravinárov do zahraničia (Slovak Food Industry v Číne), smart cities (v Dánsku a v Nórsku), inovácií (napríklad Central European StartUps Day 2018 vo Veľkej Británii, Partnership for Innovation v Kanade) a ďalších oblastí.