Podielové fondy vykázali aj v uplynulom týždni záporné čisté predaje

Diskusia 1  Zdroj:

13. 2. 2019 - Najväčšie záporné čisté predaje vykázali v sledovanom období dlhopisové fondy.

Podielové fondy vykázali aj v uplynulom týždni záporné čisté predaje. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) to bolo mínusových 9,53 mil. eur. Týždeň predtým to bolo záporných vyše 7,5 mil. eur. Celkové predaje podielov v uplynulom týždni dosiahli 37,29 mil. eur a spätný nákup predstavoval 46,82 mil. eur.

Najväčšie záporné čisté predaje vykázali v sledovanom období dlhopisové fondy na úrovni 9,52 mil. eur. V mínuse však boli aj zmiešané fondy v objeme 3,47 mil. eur, ako aj akciové fondy vo výške 754,6 tis. eur. Naopak, najvyššie kladné čisté predaje evidovali realitné fondy za 2,62 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni zaznamenali fondy Prvej penzijnej v sume 4,36 mil. eur, nasledované fondmi Asset Managementu Slovenskej sporiteľne vo výške 1,82 mil. eur. V mínuse skončili najmä fondy Tatra Asset Managementu, ktoré vykázali záporné čisté predaje 7,26 mil. eur a fondy ESPA (AM SLSP), ktoré boli v mínuse 6,74 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 6. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/TyzdenneUdaje_2019_02_08.xlsx