Starobní penzisti dostávali ku koncu októbra priemerne takmer 444 eur

Diskusia 12  Zdroj:

11. 11. 2018 - V porovnaní s koncom októbra vlaňajška priemerný starobný dôchodok stúpol o 15,76 eura.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci októbra tohto roka predstavoval 443,78 eura. V porovnaní s koncom októbra minulého roka ide o nárast o 15,76 eura. Tento druh dôchodku pritom v minulom mesiaci poberalo vyše 1,06 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 15,7 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 410,44 eura. Medziročne išlo o nárast o 4,16 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 203,75 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 3,54 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 368,17 eura. Oproti koncu októbra vlaňajška je to nárast o 8,02 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 237,5 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 255,43 eura, čo je medziročný nárast o 5,50 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 292,6 tisíca ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 47,8 tisíca vdovcom, bola na úrovni 201,32 eura. Oproti koncu októbra minulého roka je to nárast o 5,93 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci októbra tohto roka 18,9 tisíca osôb, a to v priemernej výške 130,76 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 1,71 eura.