Bohatí ľudia sú bohatší preto, lebo dokážu akceptovať nižšie výnosy

Diskusia 6  
Bohatí ľudia sú bohatší preto, lebo dokážu akceptovať nižšie výnosy
Zdroj: QZ
Foto: getty images


22. 8. 2018 - Mnohí veria, že príjmová či majetková nerovnosť je rozhodujúcou otázkou súčasnej doby. Ekonómovia ako Thomas Piketty tvrdia, že držitelia kapitálu majú za cieľ získať také vysoké výnosy z investícií, že sa tým nerovnosť ešte viac prehĺbi. Ale či bohatí skutočne získajú vyššie výnosy ako my ostatní, nie je vôbec jednoznačné.

Nový výskum sa zameriava na indický akciový trh, aby zistil, či bohatší investori získajú vyššie výnosy, a ak áno, ako to prispieva k rozširovaniu nerovnosti naprieč spoločenstvom. Majetková nerovnosť medzi vlastníkmi kapitálu v Indii sa medzi rokmi 2002 a 2011 rozšírila, počas tohto obdobia autori odhadli, že desať percentilov účtov stratili na hodnote od 71 do 60 USD, zatiaľ čo 90. percentilov  zvýšilo svoju hodnotu od  7274 USD po 19258 USD.

Ekonómovia sa pokúšali zistiť, aká veľká časť rastúcej nerovnosti je spôsobená bohatými ľuďmi, ktorí dosahujú vyššiu návratnosť zo svojich investícií a koľko nerovnosti pochádza z väčšieho bohatstva a možnosti nakupovať akcie.

Je prekvapujúce, že menší držitelia účtov získali v priemere vyššie výnosy. Najmenšie účty dosiahli priemernú návratnosť 1,85 %, výnosnosť akcií bola vyššia ako dlhopisov s nízkym rizikom. Najväčšie účty dosiahli len priemernú návratnosť na úrovni 1,76 %. Tieto vyššie výnosy odrážali rizikové portfóliá držiteľov menších účtov. Menšie investičné účty držali menej akcií, v priemere 1,89 akcie na jeden účet. Väčšie účty držali 16,1 akcií. Viac akcií znamená väčšiu diverzifikáciu, čo znamená menej rizika.

Rozmanitejšie portfóliá, hoci priniesli menší priemerný výnos, vytvárali viac bohatstva. Je to preto, že v každom danom roku by mohlo byť rizikové portfólio výnosnejšie, ale v ostatných rokoch pravdepodobne o peniaze príde. Dobre diverzifikované portfólio naopak funguje dôslednejšie. Konzistentný rast prináša vyššiu návratnosť v priebehu času vďaka  zloženému výnosu, čo je proces, v ktorom sa zisky z kapitálových výnosov, alebo z úrokov, reinvestujú s cieľom generovať dodatočné zisky v priebehu času. Investícia prinesie zisky z pôvodnej istiny aj z akumulovaného zisku z predchádzajúcich období.

Bohatí ľudia sú bohatší preto, lebo dokážu akceptovať nižšie výnosy

Zlúčenie sa preto líši od lineárneho rastu, kde sa úročí za každé obdobie zvlášť. Zložené úročenie je kľúčom v mnohých investičných stratégiách. Napríklad mnohé firmy ponúkajú plány na reinvestíciu dividend, ktoré investorom umožňujú reinvestovať svoje peňažné dividendy na nákup ďalších akcií. Opätovné investovanie väčšieho počtu týchto dividend od podielnikov zlúči návratnosť investorov, pretože zvýšenie počtu akcií bude konzistentne zvyšovať budúci príjem z výplaty dividend za predpokladu stabilných dividend.

Ale späť k nerovnosti. Autori štúdie dospeli k záveru, že rozdiely v diverzifikácii predstavovali najväčšiu časť rozšírenia nerovnosti medzi investormi na indickom akciovom trhu.

Bohatí investori vedia, aké konkrétne akcie si vyberú, alebo si môžu najať manažérov, aby to urobili za nich. Výskum však naznačuje, že investori, ktorí sa riadia základnými stratégiami diverzifikácie, dosahujú lepšie výsledky, aj keď sa ich návratnosť v určitých rokoch na rizikové investície nechytá. Aj zodpovednejší bohatší investori, ktorí sa riadili diverzifikáciu boli zodpovedajúcim spôsobom odmenení.

Nedostatočná diverzifikácia nie výsadou rozvojových krajín, pre porovnanie , len asi 50 % Američanov investuje na burze cenných papierov a okolo 30 % ľudí, ktorí majú vlastný kapitál, nakupuje individuálne akcie. Vyplýva to z údajov Federálneho rezervného systému z roku 2016. Medzi držiteľmi akcií, bohatší Američania, podobne ako v Indii, viac diverzifikujú. Investori z top 10 % na základe hodnoty čistého imania, držia v priemere deväť akcií, kým investori v spodných 10 % len päť.

Treba však povedať, že vo všeobecnosti sú americkí investori viac diverzifikovaní z dôvodu širokej dostupnosti podielových a indexových fondov. Tieto fondy, ktoré držia celý kôš rôznych akciových titulov, sú na rozvíjajúcich sa trhoch menej obvyklé. Preto ak politickí predstavitelia chcú niečo urobiť v záujme zníženia majetkovej nerovnosti, mali by zvážiť spôsoby, ako povzbudiť investorov. Najmä tých, ktorí rozmýšľajú nad nákupom indexového fondu namiesto jednotlivých akcií.