Produkcia v priemysle na Slovensku v júni medziročne stúpla o 2,1 %

Pridajte názor  Zdroj:

10. 8. 2018 - V priemere za celý prvý polrok priemyselná produkcia na Slovensku medziročne vzrástla o 1,6 %.

Dynamika produkcie v priemysle na Slovensku v júni spomalila. Medziročný rast priemyselnej produkcie po očistení o vplyv počtu pracovných dní dosiahol 2,1 %, kým v máji produkcia v priemysle stúpla o 2,9 %. V priemere za celý prvý polrok tak priemyselná produkcia na Slovensku medziročne vzrástla o 1,6 %. Medzimesačne sa produkcia v priemysle v júni oproti máju po zohľadnení sezónnych vplyvov nezmenila.

Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ), júnový vývoj celkovej priemyselnej produkcie ovplyvnil rast produkcie v priemyselnej výrobe o 2,8 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,7 % a v ťažbe a dobývaní o 4 %. V rámci samotnej priemyselnej výrobe najvýraznejší medziročný rast produkcie zaznamenala výroba dopravných prostriedkov o 10,4 %, výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 23,7 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 21 %. Na druhej strane, klesla najmä produkcia v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 16,6 %, či vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 13 %.

Za celý prvý polrok sa pod vývoj priemyselnej produkcie podpísal rast produkcie v priemyselnej výrobe o 3,1 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 8,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,4 %. V rámci priemyselnej výroby rástla hlavne produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 4,5 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,2 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,8 %, vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 4,4 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6 %.

Produkcia klesla najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 10,1 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 1,6 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 0,9 %.