Zateplenie bytovej budovy musí spĺňať požiadavky energetickej hospodárnosti

Diskusia 2  
Zateplenie bytovej budovy musí spĺňať požiadavky energetickej hospodárnosti
Zdroj:

21. 7. 2018 - Legislatívne podmienky poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sú nastavené tak, že stavby, pri ktorých bude financované zateplenie bytovej budovy, musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ fondu Juraj Kurňavka.


Snahou fondu je podporovať stavebné práce, pri ktorých sa zníži potreba energie na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov, prípadne budov s takmer nulovou potrebou energie, zdôraznil. "V prípade zatepľovania a dosiahnutí energetickej triedy A1 - ultranízkoenergetickej úrovne stavby, ŠFRB poskytuje úver vo výške 100 % obstarávacích nákladov stavby s úrokom 0,5 % a v prípade kombinácie s ďalšou obnovou môže byť úver s 0-% úrokovou sadzbou," priblížil Kurňavka.
Zároveň doplnil účely, na ktoré môžu žiadať o úver spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia v súvislosti s obnovou bytovej budovy.
Ide nielen o zateplenie bytového domu, ale aj odstránenie systémovej poruchy, výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu.
Pri komplexnej obnove bytového domu, keď ide tri a viac typov obnovy, môže žiadateľ získať zvýhodnený úver s 0-% úrokovou sadzbou, uzavrel Kurňavka.