EÚ poverila eurokomisiu rokovaniami o vzniku Mnohostranného investičného súdu

Pridajte názor  Zdroj:

20. 3. 2018 - Rada EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok v Bruseli schválila rokovacie smernice splnomocňujúce Európsku komisiu (EK) rokovať v mene Európskej únie o dohovore, ktorým sa zriaďuje mnohostranný súd na urovnávanie investičných sporov.

Rada EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok v Bruseli schválila rokovacie smernice splnomocňujúce Európsku komisiu (EK) rokovať v mene Európskej únie o dohovore, ktorým sa zriaďuje mnohostranný súd na urovnávanie investičných sporov. Ministri členských krajín EÚ zároveň rozhodli o sprístupnení rokovacích smerníc verejnosti.

Hlavným cieľom vytvorenia Mnohostranného investičného súdu (MIC) je zriadiť stály orgán na urovnávanie investičných sporov. Táto inštitúcia by mala rozhodovať o sporoch v rámci budúcich, ako aj v rámci existujúcich investičných zmlúv.

V prípade EÚ by MIC nakoniec nahradil systémy bilaterálnych investičných súdov zahrnuté do súčasných obchodných a investičných dohôd Únie s jej partnermi. Pre EÚ táto iniciatíva znamená nový prístup k riešeniu sporov týkajúcich sa investícií a odklon od tradičných arbitráží v rámci súdneho systému. Jej cieľom je reagovať na niektoré legitímne obavy verejnosti vznesené v kontexte tradičného riešenia sporov medzi investormi a štátmi.

Na základe mandátu od Rady EÚ eurokomisia začne rokovania so svojimi obchodnými a investičnými partnermi v rámci Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Detaily fungovania MIC, ako napríklad zloženie súdu či jeho rozpočet, budú závisieť od výsledku nadchádzajúcich rokovaní medzi krajinami, ktoré podporia vznik Mnohostranného investičného súdu.

Ministri v utorok odkázali, že EÚ bude uprednostňovať systém založený na viacerých zásadách: súd by mal byť stálou medzinárodnou inštitúciou; sudcovia musia byť vymenovaní kvalifikovaní odborníci, nestranní a nezávislí so zárukou stáleho platu; konanie pred súdom sa musí uskutočňovať transparentným spôsobom. Ďalej súd musí poskytnúť možnosť na odvolanie sa proti vyneseným rozsudkom; účinné vykonávanie rozhodnutí súdu bude kľúčové a tiež súd by mal rozhodovať o sporoch vznikajúcich v rámci budúcich, ale aj existujúcich investičných zmlúv, ak sa súdiace sa krajiny rozhodnú postúpiť svoj prípad tomuto súdu.