Starobní penzisti dostávali ku koncu januára vyše 438 eur

Diskusia 15  Zdroj:

11. 2. 2018 - V porovnaní s koncom januára vlaňajška priemerný starobný dôchodok stúpol o 13,09 eura.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci januára tohto roka predstavoval 438,37 eura. V porovnaní s koncom januára minulého roka ide o nárast o 13,09 eura. Tento druh dôchodku pritom v minulom mesiaci poberalo takmer 1,07 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 16 tisíc penzistov, dosahoval v priemere 411,58 eura. Medziročne išlo o nárast o 14,15 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 204,03 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 3,04 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 366,85 eura. Oproti koncu januára vlaňajška je to nárast o 6,46 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 235,2 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 255,21 eura, čo je medziročný nárast o 4,67 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 294,9 tisíca ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 47,3 tisíca vdovcom, bola na úrovni 200,63 eura. Oproti koncu januára minulého roka je to nárast o 5,43 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci januára tohto roka 20,9 tisíca osôb, a to v priemernej výške 133,86 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 1,21 eura.