Odvodová odpočítateľná položka pre zamestnávateľov končí

Diskusia 4  Zdroj:

3. 1. 2018 - Ukončenie uplatňovania odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa od 1. januára 2018 sa v dopadoch na príjmy zdravotných poisťovní prejaví v plnej miere v roku 2019, nakoľko v roku 2018 sa premietne iba príjem z neuplatnenej odpočítateľnej položky na preddavky, ktoré si uplatňovali zamestnávatelia.

Uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa od tohto roka končí. Poslanci totiž koncom minulého roka schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti. "Nakoľko pri súčasnom raste dopytu po pracovnej sile na trhu práce a klesajúcej miere nezamestnanosti sa stráca podporný efekt odpočítateľnej položky ako stimulu pre rast zamestnanosti a neúmerne k tomuto efektu odpočítateľná položka negatívne ovplyvňuje príjmy zdravotných poisťovní," zdôvodnili návrh.

Zrušenie OOP zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa cez pozmeňujúci návrh sa nepozdávalo prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, ktorý novelu nepodpísal a vrátil ju na opätovné prerokovanie. Prijatie takej zásadnej zmeny, ktorej dopad je odhadovaný pre rok 2018 na 102,8 milióna eur, a to prostredníctvom schváleného pozmeňujúceho návrhu výboru, považuje Kiska za neodôvodnené a neprijateľné.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker upozornil, že spomínané opatrenie prediskutoval so zamestnávateľmi. "Štandardný legislatívny proces by trval zhruba štyri, päť mesiacov," povedal. Ako pripomenul, odvodová odpočítateľná položka zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa bol jednorazový stimul pre zamestnanosť v čase, keď nezamestnanosť dosahovala 13 percent. Drucker dodal, že len 30 percent z tejto odvodovej odpočítateľnej položky zasiahne zamestnávateľov v roku 2018. "Ja sa za to môžem ospravedlniť, že to nejde štandardným legislatívnym procesom, ale toto je najlepšie, čo môžeme urobiť pre verejné zdravotníctvo s najmenším dopadom pre nezamestnanosť. Nepovažujem to za aroganciu moci," konštatoval Drucker. Parlament prezidentovo veto prelomil a legislatívnu úpravu schválil.

Ukončenie uplatňovania OOP na vymeriavací základ zamestnávateľa od 1. januára 2018 sa v dopadoch na príjmy zdravotných poisťovní prejaví v plnej miere v roku 2019, nakoľko v roku 2018 sa premietne iba príjem z neuplatnenej odpočítateľnej položky na preddavky, ktoré si uplatňovali zamestnávatelia.

Odhadovaný príjem pre zdravotné poisťovne z danej zmeny za obdobie uplatňovania odpočítateľnej položky za rok 2018 je vo výške približne 102,8 mil. eur. Z uvedenej sumy zhruba 30,8 mil. predstavuje príjem roku 2018 (preddavky) a 72 mil. príjem roku 2019 (ročné zúčtovanie poistného za rok 2018, vykonávané v roku 2019).

Odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie zaviedla predchádzajúca vláda Roberta Fica od 1. januára 2015. Jej zámerom bolo znížiť odvodové zaťaženie slabo zarábajúcich zamestnancov.