Pri plánovaní diaľnic a železníc sa má myslieť aj na migrujúce živočíchy

Pridajte názor  Zdroj: TASR

24. 9. 2017 - Svetový fond na ochranu prírody (WWF) spája sily s odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) spája sily s odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov. Diaľnice či železnice sa často dotýkajú cenných území a pretínajú migračné trasy živočíchov. Projekt Transgreen chce preto zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov. Týka sa aj Slovenska.

„V európskom kontexte sú Karpaty pohorím s nádhernou prírodou a unikátnou biodiverzitou. Napriek tomu, že Karpaty pretína viacero dopravných tepien, stále tu žijú významné populácie veľkých šeliem. Karpaty predstavujú posledné zvyšky skutočnej divočiny v strednej Európe. Pre živočíchy, ako sú medveď, vlk a rys je však migrácia potrebnou súčasťou života najmä z pohľadu zachovania zdravých populácií," hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF DCP Slovensko.

Výstavbou diaľnic a železníc sa však v krajine vytvárajú výrazné bariéry, ktoré život veľkých šeliem ohrozujú. Tento proces je často nezvratný. V Európe existuje však už množstvo príkladov, ako možno negatívne dosahy dopravy na životné prostredie minimalizovať. "Máme jedinečnú príležitosť využiť skúsenosti z iných európskych krajín, vyhnúť sa chybám a vytvoriť v rámci Karpát dopravnú infraštruktúru, ktorá bude brať ohľad na migrujúce živočíchy," povedal Ladislav Dudáš, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

V rámci projektu Transgreen sa vypracuje súbor všeobecných opatrení a pravidiel napríklad v oblasti priestorového plánovania, manažmentu územia, ako i monitoringu živočíchov, ktorý sa bude dať aplikovať v celom karpatskom regióne. Projekt má ambíciu navrhnúť aj konkrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravných stavieb na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory.

"Našim cieľom je zaistiť bezpečnú migráciu a pohyb druhov živočíchov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu dopravnej infraštruktúry, najmä medveďa, vlka a rysa. Je však nevyhnutné, aby bola ochrana migračných koridorov zabezpečená ich premietnutím do územných plánov, ako i vhodným systémom manažmentu okolitého územia," zhrnul Ján Kadlečík, vedúci odboru medzinárodnej spolupráce zo Štátnej ochrany prírody SR.

Projekt združuje organizácie zapojené do tvorby dopravnej infraštruktúry a inštitúcie ochrany prírody, výskumné centrá, medzinárodné a národné environmentálne organizácie z viacerých krajín karpatského regiónu - Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Ukrajina. Na Slovensku na projekte spolupracuje Štátna ochrana prírody SR, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a SPECTRA – Centre of Excellence of EU, STU v Bratislave.

V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia, pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti migrujúcich živočíchov v rámci plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry: Kysuce – Beskydy (Slovensko-Česko), Košice – Miškolc – Užhorod (Slovensko-Maďarsko-Ukrajina), Targu Mures – Iasi (Rumunsko), Curtici (Radna) – diaľnica Deva (Rumunsko).