Sporiteľňa Wüstenrot uzatvorila za polrok zmluvy za 153 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

8. 8. 2017 - V medziročnom porovnaní sa objem cieľových súm zvýšil o 24,6 %.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa uzatvorila v prvom polroku tohto roka nové obchody v oblasti sporenia v objeme cieľových súm 153,4 mil. eur. Ako ďalej spoločnosť informovala prostredníctvom tlačovej správy, v medziročnom porovnaní je to nárast o 24,6 %. Zároveň spoločnosť poskytla klientom stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 68,2 mil. eur, čo znamená medziročne viac o 69,4 %.

Finančné prostriedky vyplatené klientom ku koncu júna dosiahli 105,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 22,5 %. Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením vo výške 1 mil. eur pri raste o 94 %. Ide teda o takmer dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa vznikla v roku 1993. Pôvodne pôsobila pod názvom Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot. V decembri 2003 však VÚB banka predala skupine Wüstenrot svoj 50-percentný podiel v stavebnej sporiteľni. Rakúska Bausparkasse Wüstenrot AG v súčasnosti vlastní 100 % akcií vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni.