Žilinský kraj dá opraviť cesty a mosty na Orave

Odhadované náklady na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a mostov v okresoch Námestovo a Tvrdošín predstavuje 6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Oba projekty sú zamerané na zlepšenie prepojenia ciest okresov Źywiec a Námestovo, regiónu Podhale a okresu Tvrdošín so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce zrekonštruovať a zmodernizovať cesty a mosty na Orave predbežne za 6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, resp. 7,21 mil. eur vrátane dane. Dve verejné obstarávania vyhlásené krajom formou výzvy na predkladanie ponúk sú zamerané na zlepšenie prepojenia ciest okresov Źywiec a Námestovo, regiónu Podhale a okresu Tvrdošín so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska. Oba projekty majú byť spolufinancované s využitím peňazí Európskej únie. Obidve zákazky sú rozdelené na tri časti, lehota na predkladanie ponúk je 20. októbra.

Prvý projekt počíta so stavebnými prácami v okrese Námestovo za predpokladanú cenu 2,8 mil. eur bez dane. Zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu cesty druhej triedy II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná predbežne za 1,44 mil. eur počas siedmich mesiacov. Oprava hornej a dolnej stavby mostného objektu v Krušetnici a hornej stavby mosta v Lokci by mala stáť 761,7 tis. eur a trvať desať mesiacov. Oprava cesty tretej triedy III/2270 Zákamenné – Novoť – štátna hranica predbežne za 602,8 tis. eur je plánovaná na sedem mesiacov.

Realizácia druhého projektu v okrese Tvrdošín má predpokladaný objem prác 3,2 mil. eur bez dane. Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Trstená – Hladovka v dĺžke osemsto metrov, ako aj dvoch mostov cez rieku Oravica a potok Sviňák dosahuje odhadované náklady 733,2 tis. eur. Oprava dvoch mostov, nosnej konštrukcie a oporného múru mosta a stabilizácia cesty III/2311 vo Vitanovej, resp. v Oraviciach by mali stáť predbežne 1,92 mil. eur. Práce v týchto dvoch častiach sú plánované na dvanásť mesiacov. Predpokladaná cena za rekonštrukciu nosnej konštrukcie mosta v Zuberci predstavuje 546,7 tis. eur a táto oprava by mala trvať päť mesiacov.

Súvisiace články

Aktuálne správy