AmCham žiada prezidenta SR vetovať novelu zákona o pôde

Diskusia 1  Zdroj: TASR

6. 2. 2014 - Americká obchodná komora v SR (AmCham) doručila list prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi v súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, čím sa nepriamo novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní (VO).

Americká obchodná komora v SR (AmCham) doručila list prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi v súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, čím sa nepriamo novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní (VO). Informovala o tom AmCham.

Komora v liste okrem iného upozorňuje na spôsob prijatia zákona, ako aj na závažnú vecnú zmenu, ktorú návrh zákona prináša v súvislosti s verejným obstarávaním. AmCham žiada prezidenta SR, aby novelu zákona vetoval a vrátil ju na opätovné prerokovanie do Národnej rady (NR) SR.

"Tento návrh zákona bol prijatý NR SR 28. januára 2014 bez akejkoľvek verejnej diskusie a to napriek tomu, že návrhom zákona sa zásadným spôsobom mení používanie verejných zdrojov. Takýto spôsob schvaľovania zákonov bez akéhokoľvek prístupu verejnosti považujeme nielen za netransparentný, ale upozorňujeme aj na to, že v konečnom dôsledku znižuje prehľadnosť a dôveru podnikateľského prostredia, ako aj celkovú efektívnosť Slovenska ako destinácie pre zahraničných investorov," konštatuje ďalej AmCham v liste adresovanom prezidentovi SR.

Americká komora vyjadruje obavu, že ak navrhovaná legislatívna výnimka prejde, hrozia Slovenskej republike závažné dôsledky, a to najmä pri čerpaní eurofondov na základe tejto výnimky. "Európska komisia totiž postupuje pri sledovaní súladu pravidiel verejného obstarávania pri čerpaní eurofondov veľmi prísne. Čerpanie eurofondov v rozpore s pravidlami obstarávania podľa eurosmernice 2004/18/EC bude mať za následok uplatnenie korekcie, a to až do výšky 100 % použitých prostriedkov," upozornila AmCham slovenskú hlavu štátu.