SP má dávať firmám údaje o zamestnancoch bez ich súhlasu

Diskusia 1  Zdroj: SITA

17. 7. 2013 - Americká obchodná komora to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Americká obchodná komora v SR (AmCham) žiada rezort práce a sociálnych vecí, aby umožnil Sociálnej poisťovni poskytovať zamestnávateľom údaje o zamestnancoch bez ich súhlasu, ktoré majú vplyv na plnenie odvodovej povinnosti zamestnávateľa. Komora to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Argumentuje tým, že poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. "Ak však zamestnanec sám neoznámi, že poberá invalidný dôchodok, zamestnávateľ sa to nedozvie," uvádza obchodná komora.

Sociálna poisťovňa podľa AmCham tieto údaje odmieta poskytnúť, keďže zákon o sociálnom poistení jej to neumožňuje. V rozhodnutiach o invalidite sa pritom nachádzajú aj odporúčania posudkových lekárov poisťovne, aby určité činnosti zamestnanci nevykonávali, čo má vplyv aj na možnosť prideľovania prace týmto zamestnancom. "O týchto obmedzeniach sa zamestnávateľ opäť nemusí dozvedieť, čo môže mať neželané následky tak na zamestnanca, ako aj na zamestnávateľa," upozornila komora.