MBHS vyplatí Slovensku dividendy vo výške 600 tis. eur

Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vyplatí na dividendách všetkým jej členským štátom spolu 10 mil. eur.

Slovensko dostane od Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (MBHS) dividendy vo výške 600 tis. eur. Banka to schválila na svojom poslednom zasadnutí v Bratislave. MBHS vyplatí na dividendách všetkým jej členským štátom spolu 10 mil. eur. Zástupcovia banky sa taktiež rozhodli, že suma vo výške takmer 58,1 mil. eur z nerozdeleného zisku minulých rokov bude použitá na zvýšenie splateného kapitálu banky. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Na štvrtkovom zasadnutí bankovej rady Medzinárodnej investičnej banky (MIB) sa zase rokovalo o posilnení kapitálovej základne banky, transformácii a modernizácii banky s cieľom vytvorenia modernej finančnej inštitúcie pracujúcej v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami. Predmetom zasadnutia bola aj podpora reformy banky pri prechode na modernú rozvojovú banku s cieľom získania ratingu, ukončenie stagnácie činnosti a rozvoj úverových a bankových aktivít v členských štátoch. „Zámerom MIB je vytvoriť efektívny mechanizmus

podpory malým a stredným podnikom v členských štátoch a zúčastňovať sa na veľkých infraštrukturálnych projektoch,“ informoval rezort financií.

Súvisiace články

Aktuálne správy