Podnikateľom sťažujú ich aktivity mnohé byrokratické nezmysly

Pridajte názor  Zdroj:

6. 11. 2012 - Identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, ktoré podnikateľom najviac strpčujú život, bolo cieľom 1.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, ktoré podnikateľom najviac strpčujú život, bolo cieľom 1. ročníka "súťaže" Byrokratický nezmysel roka. Jej vyhlasovateľom bolo Združenie mladých podnikateľov Slovenska pod odbornou garanciou Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS)v spolupráci s periodikom Hospodárske noviny.

Byrokratické nezmysly získali spolu 1456 hlasov od podnikateľov a odbornej verejnosti. Na prvom mieste v súťaži o anticenu Byrokratický nezmysel 2012 s celkovým podielom 53 % hlasov skončila povinnosť pravidelného preškoľovania vodičov firemných vozidiel. Druhá v poradí s podielom 13 % hlasov skončila povinnosť predkladať tlačený výpis z obchodného registra rôznym úradom pri prihláškach, odhláškach, napriek tomu, že aktuálne údaje z obchodného registra možno nájsť na internete. Na tretej priečke s podielom hlasov 11 % skončila povinnosť platby za nakladanie s núdzovými zásobami ropy a ropných produktov, ktorá sa od roku 2010 vzťahuje aj na také tovary, ako zapaľovač na grilovanie.

Medzi TOP 10 nezmyslami, ktoré mimoriadne zaťažujú podnikateľov, sú však aj napríklad povinnosť predkladať výpis z obchodného registra pri registrácii zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, nesplniteľné termíny Štatistického úradu pri štvrťročnom výkaze produkčných odvetví v malých podnikoch, či duplicitné informácie, ktoré od podnikateľov vyžaduje finančná správa a zdravotné poisťovne.

"Hlasy ľudí, ktorí sa ankety zúčastnili, posunuli do prvej trojky nezmysly, ktoré sú vcelku reprezentatívnou vzorkou. 'Vodičákový' víťaz je ďalším dôkazom toho, že vyhlášky upravujúce bezpečnosť a ochranu pri práci sú trvalým 'hitom' v rebríčku obľúbenosti medzi podnikateľmi. Nie preto, že by títo ignorovali potrebu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale preto, že konkrétne vyhlášky sú často plné absurdností," hodnotí prvý ročník prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec.

Podľa neho zbytočné výpisy z obchodného registra sú zasa názorným príkladom veľmi často sa vyskytujúcej situácie, keď úrady zbytočne vyžadujú predkladanie rôznych potvrdení a informácií, ktoré už majú.

"Určite oslovíme ministrov, do ktorých kompetencie patria byrokratické nezmysly, na ktoré ľudia prostredníctvom ankety upozornili. Vyzveme ich, aby využili ponúknutú príležitosť a razantnou nápravou potvrdili vládou deklarovanú snahu o zlepšovanie podnikateľského prostredia. Náš ďalší postup bude závisieť od toho, akú odpoveď od ministrov dostaneme. Ak zabezpečia nápravu, vec bude vybavená. Ak nie, obrátime sa so žiadosťou o pomoc ďalej, na predsedu vlády či na parlament," uzatvára Oravec.

TASR informovalo Združenie podnikateľov Slovenska.