Priemyselná produkcia stále rastie dvojciferným tempom

Pridajte názor  Zdroj: SITA

10. 7. 2012 - Produkcia v slovenskom priemysle v máji medziročne stúpla o 10,8 %. Silný rast vykazuje najmä výroba dopravných prostriedkov, ktorá sa zvýšila o viac ako 55 %.

Správa "PRIEMYSEL: Priemyselná produkcia stále rastie dvojciferným tempom", rozšírená o komentár analytika Slovenskej sporiteľne Martina Baláža v druhom a treťom odseku.

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Medziročná dynamika slovenského priemyslu sa v máji mierne spomalila. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž produkcia v slovenskom priemysle v piatom mesiaci stúpla o 10,8 %, čo oproti aprílu znamenalo spomalenie o 0,1 percentuálneho bodu. Produkciu v priemysle pritom opäť ťahala iba priemyselná výroba, ktorá rástla o 13,2 %. Medziročný prepad v produkcii ťažby a dobývania sa ešte prehĺbil na 18,7 % a rovnako poklesla aj produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia medzimesačne v máji oproti aprílu vzrástla o 2,2 %.

Slovenský priemysel si tak drží silný rast aj napriek zhoršujúcej sa situácii v eurozóne. "Číslo je v príkrom kontraste so slabým výkonom eurozóny. Čísla za máj zatiaľ nie sú známe, ale v apríli priemyselná produkcia eurozóny medziročne klesla o 2 %," konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Martin Baláž. Náš hlavný obchodný partner Nemecko v máji medziročne stagnoval. Aktuálne dáta zatiaľ podľa Baláža ešte nenaznačujú, že by malo v najbližšej dobe prísť k obratu smerom nahor.

Napriek tomu by si slovenský priemysel mohol v ďalších mesiacoch udržať solídne tempo rastu a naďalej by mal podľa Slovenskej sporiteľne rásť dvojciferným tempom. V letných mesiacoch by sa pritom tempo rastu mohlo ešte zvýšiť vďaka báze z minulého roka, keď priemysel minulé leto klesal. "Ďalší vývoj bude závisieť hlavne od ekonomického vývoja v eurozóne a primárne u nášho hlavného obchodného partnera Nemecka. Ďalším faktorom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť vývoj nášho priemyslu, by bolo prípadné tvrdé spomalenie čínskej ekonomiky,“ konštatoval Baláž.

Produkciu v priemyselnej výrobe zase drží nad vodou najmä výroba dopravných prostriedkov. Tá medziročne stúpla o 55,2 %. Rástla však aj výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,1 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 20,1 %, vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 7,1 % a vo výrobe elektrických zariadení o 11,2 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 38,4 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 41,7 %.

V priemere za prvých päť mesiacov tohto roka tak vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 9,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 12 %. Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,2 %, v ťažbe a dobývaní o 5,6 %.

Celkový prírastok produkcie za päť mesiacov súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 40,1 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,7 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 6,2 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 9,1 % a vo výrobe elektrických zariadení o 11,1 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,3 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,9 %.

Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.