Pošta zaplatí za ochranu počas štyroch rokov 26,7 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

16. 5. 2012 - Bezpečnostnú a technickú službu pri ochrane objektov Slovenskej pošty, a.s. bude zabezpečovať nitrianska firma Bonul, s.r.o.

Štátna spoločnosť Slovenská pošta, a.s. má za poskytovanie bezpečnostnej a technickej služby počas štyroch rokov zaplatiť nitrianskej firme Bonul, s.r.o. 26,7 mil. eur, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa informácie v Centrálnom registri zmlúv pošta uzavrela spomínanú rámcovú zmluvu so súkromnou bezpečnostnou firmou ešte 27. apríla tohto roka a v ten istý deň nadobudla účinnosť. Zmluva je platná do 27. apríla 2016. Platnosť doterajšej zmluvy o bezpečnostných službách podľa Slovenskej pošty už uplynula. Okrem základných údajov o podpísaní kontraktu nie je v registri zverejnená samotná zmluva, čo by malo byť podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.

Slovenská pošta, a.s. vyhlásila vlani v decembri verejnú súťaž na poskytovanie bezpečnostnej a technickej služby za predpokladanú cenu 22,4 mil. eur bez DPH. Dodávateľa uvedených služieb plánovala vybrať cez elektronickú aukciu. Uchádzači museli preukázať, že v rokoch 2008 až 2010 dosiahli v oblasti bezpečnostných, čiže strážnych, a technických služieb ročný obrat minimálne 13 mil. eur bez DPH.

Slovenská pošta vznikla ako štátny podnik 1. januára 1993 a začiatkom októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť. Jej stopercentným vlastníkom je štát prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Spoločnosť eviduje základné imanie 214,3 mil. eur. Od svojho vzniku hospodári samostatne a nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu. Slovenská pošta na základe licencie s platnosťou do konca roka 2012 zabezpečuje zo zákona univerzálnu poštovú službu, čo znamená, že je povinná doručovať zásielky do všetkých sídiel minimálne jedenkrát denne a za primeranú cenu. Od svojho vzniku hospodári samostatne a nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu.