V Bratislavskom kraji vlani klesol počet podnikateľov o takmer 1500

Pridajte názor  Zdroj: TASR

6. 5. 2012 - V štatistickom registri organizácií k 31. decembru 2011 bolo v Bratislavskom kraji evidovaných 61.053 fyzických osôb - podnikateľov, čo je o 1496 menej ako v roku 2010.

Bratislava 6. mája (TASR) - V štatistickom registri organizácií k 31. decembru 2011 bolo v Bratislavskom kraji evidovaných 61.053 fyzických osôb - podnikateľov, čo je o 1496 menej ako v roku 2010. Z územného hľadiska ich bolo najviac v okresoch Bratislava V (19,5 %) a Bratislava II (17,9 %).

Na celkovom počte podnikateľov mali dominujúce zastúpenie živnostníci (92,7 %). Podľa odvetví ekonomickej činnosti najviac z nich podnikalo v odvetviach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (32,1 %), odborné vedecké a technické činnosti (15,3 %) a stavebníctvo (12,5 %). V porovnaní s rokom 2010 počet živnostníkov klesol o 2,9 %, najviac o 4,4 % v okrese Bratislava V.

Fyzických osôb podnikajúcich v kategórii slobodné povolania bolo 4006. Oproti roku 2010 ich počet vzrástol o 5,9 %, najvýraznejšie o 18,1 % v okrese Senec. Najviac slobodných povolaní evidovali v okresoch Bratislava I (28,5 %) a Bratislava II (19,8 %).

Samostatne hospodáriacich roľníkov bolo 466, čo je o 19 menej ako v roku 2010. Viac ako tretina z nich je z okresu Senec.

Podľa pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Bratislave úroveň podnikateľskej aktivity obyvateľstva predstavovala 101,2 podnikateľov na 1000 obyvateľov stredného stavu za rok 2011. V medziokresnom porovnaní bola relatívne najvyššia v okrese Bratislava I (140,5) a najnižšia v okrese Malacky (89,2).