Sporiteľňa Wüstenrot s kvartálnym čistým ziskom 219 tis. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

26. 4. 2012 - Medziročne zisk spoločnosti klesol o 57,6 %

Wüstenrot stavebná sporiteľňa dosiahla v prvom kvartáli čistý zisk 219 tis. eur. Medziročne je to zníženie o 57,6 %. Tento výsledok je však podľa vyjadrení firmy v súlade s jej očakávaniami. Spoločnosť totiž podľa hovorkyne Daniely Vlčkovej začala od nového roka klientom účtovať nižšie poplatky za uzavretie zmluvy alebo za vedenie účtov, pričom poskytnutie stavebného úveru je dokonca bezplatné. "Čisté výnosy z poplatkov preto medziročne vykazujú najväčšiu zmenu," skonštatovala Vlčková.

Čisté úrokové výnosy stavebnej sporiteľne vrátane opravných položiek na úvery v prvom štvrťroku medziročne vzrástli o 6,8 % na 2,06 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií klesli o 22,8 % na 630 tis. eur. Na druhej strane, stúpli napríklad ostatné prevádzkové náklady. "Súčasťou tejto položky je príspevok Wüstenrot stavebnej sporiteľne do Fondu ochrany vkladov, ktorý vzrástol vzhľadom na vyšší stav vkladov klientov," povedala Vlčková.

Klienti v prvých troch mesiacoch uzatvorili zmluvy v celkovej výške 36,6 mil. eur, čo je medziročne nárast o 22 %. Pritom počet nových obchodov, takmer 6,5 tisíc, bol na úrovni 90 % prvého štvrťroka minulého roka. "Znamená to, že klienti si v tomto roku uzavreli stavebné sporenie v priemere na 5 600 eur, čo je v medziročnom porovnaní suma vyššia až o 1 500 eur na zmluvu. Je to signál, že noví klienti majú záujem viac nasporiť," uviedla Vlčková. Vklady klientov na všetkých sporivých zmluvách dosiahli 25,7 mil. eur.

V štvrťročnom období poskytla stavebná sporiteľňa medziúvery a stavebné úvery v celkovej cieľovej sume 10,2 mil. eur. Podobne ako pri sporení, aj u medzúverov a stavebných úverov vzrástla celková výška cieľovej sumy, medziročne o 12 %. V prepočte na jednu zmluvu žiadal klient firmy v tomto roku o medziúver alebo úver spolu v sume vyššej o 23 % než pred rokom. Priemerná cieľová suma stavebného úveru poskytnutého v tomto roku predstavuje 13 tis. eur, priemerný medziúver bol 25,5 tis. eur. Celkovo vyplatila Wüstenrot stavebná sporiteľňa svojim klientom za január až marec 23,5 mil. eur, čo je medziročne viac o 19,7 %.

Spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa vznikla v roku 1993. Pôvodne pôsobila pod názvom Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot. V decembri roku 2003 však VÚB banka predala skupine Wüstenrot svoj 50-percentný podiel v stavebnej sporiteľni. Rakúska Bausparkasse Wüstenrot AG v súčasnosti vlastní 60 % akcií vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni a nemecká Wüstenrot & Württembergische AG má 40 %.