Ročný úrok až 3,30 % p. a. na ročnom termínovanom účte od VOLKSBANK Slovensko

  
vb_pr
Zdroj: PR článok

23. 4. 2012 - Máte voľné finančné prostriedky, ktoré chcete výhodne zhodnotiť za jediný rok? VOLKSBANK Slovensko prichádza na trh s termínovaným účtom s ročnou viazanosťou a úrokom až 3,30 % p. a. s názvom Šťastný vklad.

Výhody tejto atraktívnej úrokovej sadzby garantovanej počas celej doby viazanosti, bezplatné zriadenie aj vedenie vkladu, atraktívne úročenie už pri minimálnom vklade 330 EUR môžu využiť všetci klienti aj neklienti banky, ak na Šťastný vklad vložia nové prostriedky. Za novovložené prostriedky sa považujú všetky finančné prostriedky, ktoré presahujú účtovný zostatok všetkých klientových depozít/vkladov vo VOLKSBANK Slovensko, a. s., k 31. 3. 2011.

Šťastný vklad je chránený v zmysle zákona o ochrane vkladov a zvýhodnená úroková sadzba 3,30 % p. a. platí na prvé obdobie 12 mesiacov viazanosti Šťastného vkladu pre klientov, ktorí vložia na Šťastný vklad novovložené prostriedky.

Podrobné informácie o produkte nájdete na www.volksbank.sk.