Slovenský maloobchod sa v novembri 2023 naďalej zotavoval

Maloobchod v SR sa pozvoľna zotavoval aj v novembri minulého roka. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrových tržbách v maloobchode, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Minuloročné rekordné predvianočné oživenie spotreby sa totiž tento rok nezopakovalo a tržby slovenských maloobchodníkov viac-menej len kopírovali tradičnú predvianočnú trajektóriu. Obnovenie rastu reálnych príjmov slovenských domácností i spotrebiteľskej dôvery sa tak zatiaľ prejavilo len na stabilizácii tržieb (zastavení inflačného prepadu), respektíve len na ich miernom náraste,“ spresnil. 

Obchodné reťazce musia myslieť aj na znižovanie nákladov. Ideálne začať digitalizáciou HR procesov. Slovenské siete napr. evidujú dochádzku cez moderné online systémy bez robustných pípačov. Plánovanie zmien, evidenciu absencií s výstupmi pre mzdy vám zabezpečí dochádzkový systém TULIP.


Spotreba domácností bude podľa Koršňáka naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd. „Svoje dno už však našla. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd či ustupujúca inflácia. Vo vianočnom období by spotrebu mohla podporiť i jednorazová dávka dôchodcom,“ priblížil Koršňák.

„Oproti silnému vianočnému záveru predchádzajúceho roka, keď domácnosti realizovali nemalú časť spotreby na úkor rozpúšťania svojich úspor, budú však tržby maloobchodu najskôr predsa len stále vykazovať jemné medziročné zhoršenie. Finančné vankúše domácností sú už totiž v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne okresané,“ dodal analytik UniCredit Bank.

„Očakávame, že maloobchodné tržby sa v roku 2024 vrátia do kladných hodnôt, a to najmä v dôsledku nižšej inflácie a rastu reálnych miezd. To podporí aj celkovú spotrebu domácností, ktorá sa podľa nášho očakávania v tomto roku vráti k reálnemu rastu. Nákupné správanie domácností podporí aj zastropovanie cien energií, ktoré domácnosti pocítia pri rastúcich príjmoch ako nižší tlak na ich domáci rozpočet. Na druhej strane bude mať zvýšená ochota míňať peniaze na nákupy proinflačný charakter, teda môže tlačiť ceny tovaru a služieb smerom hore,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.

ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode sa v novembri 2023 medziročne znížili o 1,5 %. Ich pokles v stálych cenách pretrvával nepretržite už desať po sebe idúcich mesiacov, ale aktuálne novembrové zníženie patrilo k najnižším spomedzi mesiacov roka 2023. Novembrové tržby v porovnaní s októbrovými boli v maloobchode vyššie, a to o 0,4 %. 

Viac o téme: dôchodci , inflácia , maloobchod , príjmy , rast , spotreba , UniCredit Bank

Súvisiace články

Aktuálne správy