V máji zbankrotovalo 1025 občanov Slovenska: Až 148 z nich predstavovali ľudia bez domova

V máji 2023 zbankrotovalo 1025 občanov Slovenska, čo predstavuje medziročný nárast 9,63 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v apríli zbankrotovalo 796 dlžníkov, ich v máji bolo o 28,77 percenta viac. Informovala o tom na základe vlastnej analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových a nebankových inštitúcií. 

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v máji, až 148 predstavovali ľudia bez domova, respektíve s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, respektíve na virtuálnych adresách. Ich podiel 14,60 percenta na celkovom počte dlžníkov je oproti minulým mesiacom mimoriadne vysoký, obvykle sa pohybuje okolo 11 percent. Prvýkrát sa stalo, že z nich bol rovnaký počet mužov i žien, a to po 74. Zároveň sme zaznamenali 18 bankrotujúcich manželských párov a päť príbuzenských väzieb,“ doplnila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. 

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 1014 konkurzov (98,93 percenta) a 11 dlžníkov (1,07 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v máji 2023 ich bolo 72 (7,02 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb a 953 (92,98 percenta) na majetok nepodnikateľov. V máji 2023 súdy zároveň zrušili 810 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Zároveň boli zverejnené tri uznesenia súdov o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer.

Z osobných bankrotov vyhlásených v máji 2023 ich pripadalo na mužov 629 a na ženy 396. Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 30,21 percenta a medzi ženami tridsiatničky s podielom 27,78 percenta. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Prešovskom (208) a Košickom kraji (176), pričom najmenej v Žilinskom (68) a v Trnavskom kraji (75).

Viac o téme: bankrot , konkurz , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy