Úrad pre reguláciu hazardu vykonal v prvom štvrťroku medziročne o 201 kontrol viac

Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vykonal za prvý štvrťrok tohto roka celkovo 2511 dozorov, čo bolo o 201 viac ako v rovnakom období minulého roka. K výraznému medziročnému nárastu vykonaných kontrol prispela reforma dozoru a strategické nastavenie výkonu dozoru, informoval v pondelok úrad.

Viac ako 45 % nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenali kontroly zamerané na vyhľadávaciu činnosť v prevádzkach bez licencie. Za prvý štvrťrok vykonali zamestnanci ÚRHH 437 kontrol zameraných na boj proti nelegálnym hazardným hrám v podobe kvízomatov a ťažbomatov, s cieľom zabrániť ich ďalšiemu prevádzkovaniu.

„Zvýšená systematická kontrolná činnosť nelegálnych prevádzok má svoje opodstatnenie a prináša výsledky, keďže v porovnaní s rokom 2022 sa výrazne znižuje počet zistených nelegálnych zariadení na trhu. Vyhľadávanie nelegálnych prevádzok a zaisťovanie nelegálnych prístrojov má tak preventívny charakter a v konečnom dôsledku vedie k ochrane spoločnosti, predovšetkým mladistvých a rizikových skupín osôb, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hrách,“ zhodnotil generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

Na prevádzkovanie hazardných hier je potrebná licencia

V zmysle zákona o hazardných hrách sa v malých prevádzkach, akými sú napríklad pohostinstvá, nesmú prevádzkovať výherné prístroje. Tieto zariadenia sa môžu prevádzkovať výlučne v herniach alebo kasínach. Každý herný prístroj musí mať udelenú licenciu od ÚRHH. Prevádzkovanie hazardnej hry bez udelenej alebo vydanej licencie je zakázané.

Úrad okrem kontrol na mieste prevádzkovania hazardu vykonáva dozor aj na diaľku. V prvom kvartáli tohto roka išlo o takmer 90 % medziročný nárast takto vykonávaných kontrol. Táto forma dozoru umožňuje podľa úradu efektívnejšie skontrolovať väčší počet prevádzok, a to bez fyzického opustenia miesta pracoviska vďaka online prístupom na server prevádzkovateľov hazardných hier.

Viac o téme: hazard, kontrola, licencia, Úrad pre reguláciu hazardných hier ÚRHH

Súvisiace články

Aktuálne správy