Tieto krajiny si polepšili o jednu úroveň v rebríčku rizikových krajín pre exportérov

Čierna Hora, Gruzínsko, Omán a Katar si polepšili o jednu úroveň v rebríčku rizikovosti krajín. Rozhodli o tom na februárovom zasadnutí členské krajiny Konsenzu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Čiernej Hore a Gruzínsku pomohlo prozápadné smerovanie, Kataru s Ománom ťažba plynu a ropy. Pre exportno-úverové agentúry tak tieto krajiny od 9. februára tohto roka predstavujú nižšiu mieru rizika, informovala v stredu Eximbanka SR.

„Pozitívna úprava rizikovosti týchto krajín pre slovenských exportérov znamená, že budú môcť vo vybraných prípadoch využiť priaznivejšie podmienky pre poskytovanie poistných produktov. Eximbanka vie v tejto súvislosti exportérom zmierniť komerčné, politické, resp. kombinované riziká platobnej neschopnosti zo strany zahraničných dlžníkov,“ priblížil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač.

Euro pomáha čiernohorskej ekonomike dosiahnuť makroekonomickú aj finančnú stabilitu

Čierna Hora je kandidátskou krajinou Európskej únie (EÚ), s cieľom stať sa jej členskou krajinou do roku 2025. Krajina prijala v roku 2002 euro za svoju menu, nie je však členským štátom eurozóny. Napriek určitej nestabilite na vnútropolitickej pôde pomáha euro podľa Eximbanky čiernohorskej ekonomike dosiahnuť makroekonomickú aj finančnú stabilitu a uľahčuje obchod. V roku 2020 vstúpila Čierna Hora do regionálneho spoločného trhu šiestich balkánskych krajín, ktorého cieľom je odstrániť obchodné bariéry a koordinovať investičné politiky. Krajina je atraktívna pre priame zahraničné investície a má potenciál v oblasti cestovného ruchu.

Ekonomika Gruzínska je poháňaná exportom a prílevom priamych zahraničných investícií. Podporovaná je rastúcimi príjmami z cestovného ruchu a dopravy, priblížila Eximbanka. Vojna na Ukrajine pritom výrazne zvýšila úlohu Gruzínska ako kľúčovej tranzitnej krajiny pre dopravu medzi Európou a Áziou. „Aj napriek pretrvávajúcej vojne sa očakáva stabilný trend v zlepšovaní makroekonomických metrík. Vláda Gruzínska pokračuje v konzervatívnom rozpočtovaní, pričom bude využívať jednorazové prostriedky na strategické investície, ktoré posilnia ekonomické aktíva a pracovnú silu,“ informovala banka.

V prípade Ománu oživenie jeho hospodárstva podľa Eximbanky naberá na sile najmä vďaka uhľovodíkovej produkcii. Fiškálne a externé rezervy sa zvýšili, podporené boli vyššími príjmami z uhľovodíkov a výraznými úpravami v rámci strednodobého fiškálneho plánu. Vláda krajiny je aj naďalej odhodlaná vykonávať fiškálnu konsolidáciu bez ohľadu na neočakávané príjmy z ropy, ako aj reformy na posilnenie riadenia verejných financií a transparentnosti.

Katar disponuje veľkými čistými zahraničnými aktívami a má jeden z najvyšších pomerov hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa. Disponuje flexibilnou štruktúrou verejných financií. Na druhej strane, negatívna je vysoká štátna zadlženosť v porovnaní s podobne hodnotenými krajinami, ktorých ekonomika je rovnako závislá na produkcií uhľovodíkov. „Krajina disponuje trvalými fiškálnymi prebytkami, priaznivé podmienky poskytujú príležitosť začať strednodobú konsolidáciu podporujúcu rast, ktorá zahŕňa najmä diverzifikáciu príjmov a zavedenie dane z pridanej hodnoty,“ doplnila Eximbanka.

Prehľad krajín sveta podľa rizikovosti OECD zverejňuje na svojej internetovej stránke www.eximbanka.sk.

Viac o téme: Čierna Hora , Gruzínsko , Katar , Omán , Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD , rebríček rizikových krajín

Súvisiace články

Aktuálne správy