Slovenské drevo sa vlani predávalo za rekordné ceny! Zarábali na ňom najmä súkromní lesníci

, Redakcia

Rovnako ako v prípade potravinárov a poľnohospodárov si v minulom roku prilepšili aj lesníci. Tým aj napriek takmer nezmenenej úrovni ťažobnej produkcie výrazne narástli tržby a zisky. Ťažili tak najmä z rekordne vysokých cien dreva. Do zahraničia však predávame ihličnany znateľne lacnejšie.

Slovenskí lesníci v minulom roku vykázali tržby vo výške 1,189 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 16,2 percenta. Väčšinový podiel na príjmoch lesného hospodárstva SR mali tržby za predaj vlastných výrobkov v hodnote 943,44 milióna eur, z čoho tržby za drevo činili 551,93 milióna. Už výrazne nižšie výnosy zaznamenali lesníci vďaka predaju tovarov (124,6 miliónov eur) a ostatných služieb (121,9 milióna eur).

Podľa správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, okrem výnosov narástli aj zisky lesného hospodárstva, ktoré mali v roku 2022 hodnotu 94,5 milióna eur. Lesníci v minulom roku profitovali najmä z enormného rastu cien, keďže úroveň vyťaženého dreva zostala medziročne takmer nezmenená na úrovni necelých 7,7 milióna metrov kubických.

Súkromnému sektoru sa darí lepšie

Pozorovať však môžeme enormný rozdiel, ktorý sa v minulom roku ešte zvýraznil, medzi hospodárskymi výsledkami v štátnych organizáciách a neštátnych lesoch lesného hospodárstva SR. Zatiaľ čo súkromníci vykazujú zisk vo výške 18,18 eur za každý vyťažený kubík dreva, pri štátnych lesoch je iba 5,27 eura.

Podľa správy MP SR môžu za horšie hospodárske výsledky štátnych lesov najmä vyššie náklady na správu lesov so zákazom ťažby dreva, obmedzené možnosti na čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie, vyšší objem odvedených daní z nehnuteľnosti či vyššie náklady na zamestnancov, keďže štátne lesy zamestnávajú odborných lesných hospodárov v pracovnoprávnom pomere, zatiaľ čo súkromníci sa poväčšine spoliehajú na živnostníkov.

Rovnako ako pri sektore potravinárstva a poľnohospodárstva aj lesníkom sa v minulom roku znížil objem podporných platieb z verejných zdrojov. V rámci dotácií bolo vyplatených 30,3 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2021 o 5,8 milióna eur menej.

Rekordné ceny dreva

Najväčšiu zásluhu na rastúcich tržbách lesníkov mal pomerne výrazný nárast cien dreva. Podľa údajov rezortu pôdohospodárstva sa za minulý rok zvýšila cena surového dreva v priemere o 16,33 eur za meter kubický, čo predstavuje medziročný nárast o 28,2 percenta. Priemerná cena ihličnatého dreva stúpla medziročne o 34,8 percenta na 85,76 eur za kubík. O niečo nižší cenový nárast na úrovni 21,9 percenta zaznamenali ceny listnatého dreva, ktoré sa v minulom roku predávalo v priemere za 64,58 eur za meter kubický. Markantný medziročný nárast možno pripísať najmä zvýšenému dopytu po surovom dreve ako aj po výrobkoch z tohto materiálu.

Zaujímavosťou je aj veľký cenový rozdiel medzi drevom predávaným na domácom a na zahraničnom trhu. Zatiaľ čo priemerná cena surového ihličnatého dreva predaného v tuzemsku predstavovala 86,06 eur za meter kubický, v zahraničí ho lesníci predávali o 29 eur lacnejšie na úrovni 57,06 eur za kubík. Opačný rozdiel bol zaznamenaný pri surovom listnatom dreve, ktorého priemerná cena predstavovala 64,58 eur za meter kubický, zatiaľ čo priemerná vývozná cena za kubík bola na úrovni 76,98 eur.

Viac o téme: drevo, Európska únia EÚ, hospodárske výsledky, lesy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátna podpora, štátny rozpočet, tržby, zisky

Súvisiace články

Aktuálne správy