Rozvoju východu Slovenska by pomohla aj jeho prezentácia ako celku

Východný región Slovenska čelí výzve spojenej s absenciou jednotného a komplexného marketingového prístupu, teda značky a identity. Navrhovaným riešením je vytvoriť „brand“ manuál, ktorý bude slúžiť ako usmernenie pri tvorbe a šírení povedomia o východoslovenskom regióne ako celku. Je to jedno z 18 expertných odporúčaní zameraných na podporu konkurencieschopnosti regiónu, ktoré v stredu v Košiciach spolu s partnermi prezentovala Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia). „Manuál by mal byť vytvorený pod hlavičkou na tento účel vytvorenej neziskovej organizácie, ktorá by symbolicky združovala rôzne zainteresované subjekty lokalizované na východnom Slovensku, najmä župy, mestá a obce.

Tie by následne v komunikácii a propagácii seba a svojich aktivít využívali aj značku širšieho brandu, vytvárajúc tak jednotný obraz – identitu východného Slovenska,“ uvádza sa v návrhu expertov. Tí tiež upozorňujú, že pre aktérov, prichádzajúcich do regiónu zo zahraničia, je územno-správne, resp. administratívne členenie často veľmi mätúce a lepšie rozumejú vyjadreniu „východné Slovensko“. Komplexný pozičný dokument s odporúčaniami predstavili v stredu spolu s panelovou diskusiou so zástupcami investorov a najväčších zamestnávateľov v regióne.

Išlo o záverečnú fázu procesu, kde odborníci z rôznych odvetví analyzovali výzvy regiónu a identifikovali kľúčové faktory rozvoja v šiestich oblastiach – ľudský kapitál, technická infraštruktúra, inovačný ekosystém, výroba, zdravotníctvo, atraktivita a vizibilita. Expertné skupiny tvorili predstavitelia podnikov, samosprávy, štátnej správy, akademického a neziskového sektora. K ďalším odporúčaniam patrí napríklad zriadenie regionálnej platformy pre potreby trhu práce, inklúzia a podpora marginalizovaných skupín, zjednotenie inovačnej komunity, vytvorenie tzv. kompetenčnej mapy vysokých škôl s efektívnym prepojením vlastných priorít s prioritami zamestnávateľov, prioritizácia verejnej dopravy s dôrazom na modernizáciu riadenia železničného uzla v Košiciach či stransparentnenie dostupnosti nájomného bývania.     

Na východnom Slovensku by pritom v nasledujúcich štyroch rokoch malo vzniknúť viac ako 9000 pracovných miest. Nové investície zahŕňajú automobilku Volvo v oblasti Košíc a závod Bosch v Prešove. Podľa riaditeľky AmCham Slovakia Kataríny Miňovej, aby sa mohol maximalizovať potenciál prichádzajúcich investícií, je nevyhnutné rozvíjať ekosystém vo všetkých oblastiach, od fungovania inštitúcií, cez dopravnú infraštruktúru, vzdelávací systém až po rozvoj služieb a iniciatív, ktoré prispievajú ku kvalite života obyvateľov regiónu. „Každé z navrhovaných opatrení potrebuje transparentnosť, komunikáciu, vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi všetkými úrovňami verejnej správy, súkromným sektorom, akadémiou a školami aj tretím sektorom,“ uviedla.

Viac o téme: AmCham , odporúčania , rozvoj , východné Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy