Krajiny EÚ odobrili zvýšenie podielu nulových emisií ťažkých úžitkových vozidiel

Európska komisia (EK) privítala správu, že ministri členských štátov (Rada EÚ) v pondelok s konečnou platnosťou prijali revidované nariadenie o emisných normách CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a mestské autobusy vstupujúce na trh EÚ od roku 2030, ktoré bude platiť na európskych cestách.

Komisia pripomenula, že nové normy na zníženie emisií CO2 prispejú k dekarbonizácii odvetvia cestnej dopravy. Sú ďalším míľnikom na dosiahnutie Európskej zelenej dohody a zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % a na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Nové nariadenie sa bude týkať takmer všetkých nákladných vozidiel, mestských autobusov, diaľkových autobusov a prívesov. Stanovuje ciele zníženia emisií CO2, ktoré sa budú postupne uplatňovať v nasledujúcich desaťročiach: pokles emisií o 45 % v období rokov 2030 – 2034, o 65 % v období 2035 – 2039 a o 90 % od roku 2040 v porovnaní s úrovňami platnými v roku 2019.

Podľa správy EK prechod na bezemisnú verejnú dopravu už prebieha v mnohých európskych mestách. Aby sa tento nárast urýchlil, nové mestské autobusy musia od roku 2030 znížiť emisie o 90 %. Všetky nové mestské autobusy budú musieť mať do roku 2035 nulové emisie.

Ťažké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami a energeticky účinnejšie vozidlá pomôžu zlepšiť kvalitu ovzdušia a zdravie Európanov. To EÚ umožní znížiť dopyt po dovážaných fosílnych palivách a vyšle jasný signál pre investorov, aby nasmerovali svoje investície do inovatívnych technológií s nulovými emisiami a podporili zavádzanie infraštruktúry dobíjania elektromobilov a dopĺňania ekologickejšieho paliva. Nové právne predpisy EÚ budú čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť.

Viac o téme: CO2 , Európska únia , krajiny , mestské autobusy , ťažké úžitkové vozidlá

Súvisiace články

Aktuálne správy