Rozpočtová rada: Vláda a poslanci ohrozujú dlhodobé zdravie verejných financií

Slovensko má podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) skúsenosť s výrazným rozpočtovým politickým cyklom, ktorý má negatívne následky pre dlhodobé zdravie verejných financií. Rada preto vyzvala vládu a poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nenavrhovali nové trvalé výdavky alebo znižovanie príjmov, ak nie sú plne prefinancované znižovaním iných trvalých výdavkov alebo zvýšením príjmov.

Vo svojej výzve na ochranu dlhodobej udržateľnosti verejných financií RRZ pripomenula, že pred predchádzajúcimi voľbami prijaté zákony, často vo forme poslaneckých návrhov, výrazne destabilizovali finančnú stabilitu dôchodkového systému. „Dlhodobá udržateľnosť tak ešte pred vypuknutím korona krízy dosiahla vysoké riziko, napriek tomu, že ešte koncom roka 2018 nebola ďaleko od pásma nízkeho rizika,“ upozornila rada.

Zaujímaš sa o ekonomiku? Vieš písať? Hľadáme práve teba.
Portál oPeniazoch.sk hľadá posily do svojho tímu. V prípade záujmu podrobnosti nájdeš na tejto webovej stránke.

Po voľbách boli verejné financie vystavené aj objektívnemu náporu vonkajších kríz. O to väčší je podľa RRZ dôvod poučiť sa z minulého vývoja a zabrániť opätovnému zhoršovaniu verejných financií tesne pred voľbami. Aj vďaka masívnym dotáciám cien energií pre domácnosti, ktoré už sú pokryté v rozpočte, dôjde podľa prognóz v tomto roku k rastu ekonomiky, stabilizácii kúpyschopnosti obyvateľstva aj miernemu nárastu zamestnanosti. „Preto by sa rozpočtová politika mala prednostne sústreďovať na postupné ozdravovanie verejných financií,“ zdôraznila rozpočtová rada.

Už pri schvaľovaní rozpočtu chýbali stovky miliónov

Splnenie schválených výdavkových limitov na roky 2023 až 2025 by podľa RRZ zaručilo postupné ozdravovanie verejných financií, ktoré by zároveň nedestabilizovalo ekonomiku. Už pri prijímaní rozpočtu však bolo zrejmé, že v roku 2024 chýbajú konsolidačné opatrenia na úrovni 360 miliónov eur a v roku 2025 vo výške 926 milióna eur, vyčíslila rada.

„Preto, ak sa navrhujú navyše nové trvalé výdavky, alebo znižovanie príjmov, tieto výdavky by mali byť minimálne plne prefinancované znížením iných trvalých výdavkov alebo zvýšením príjmov,“ podčiarkla vo svojej výzve RRZ.

Zároveň pripomenula, že podľa nedávneho rozhodnutia Ústavného súdu opatrenia, ktoré majú vplyv na dlhodobú udržateľnosť, by mali byť dostatočne poctivo prediskutované a parlament by mal mať možnosť oboznámiť sa so stanoviskami dotknutých subjektov a odbornej verejnosti, vrátane RRZ. „V súčasnosti nie je dôvod na to, aby sa opatrenia prijímali unáhlene a bez takejto diskusie,“ dodala rada.

Viac o téme: Národná rada SR NR , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , rozpočet , udržateľnosť verejných financií , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy